Raspisan javni oglas za eksproprijaciju zemljišta u naselju Česma

Gradska uprava raspisala je javni oglas za pokušaj sporazumnog sticanja prava vlasništva nad nepokretnostima, u okviru projekta regulisanja vodnog režima rijeke Vrbanja i sanaciju nasipa na desnoj obali u naselju Česma.

Grad Banjaluka namjerava podnijeti zahtjev za eksproprijaciju nekretnina na pomenutom lokalitetu, a kojim parcelama je tačno riječ, možete pročitati u javnom oglasu ovdje.

Radi se o parcelama za koje je utvrđen opšti interes od strane Vlade Republike Srpske.

Grad Banja Luka poziva sve vlasnike odnosno korisnike nekretnina, kao i sva druga zaingteresovana lica koja polažu određena prava da 15. i 16. juna 2020. godine, u vremenu od 9. do 13.00 časova, dođu u Gradsku upravu (kancelarija broj 125, prvi sprat) radi davanja izjašnjenja na ponudu Grada Banjaluka.

Ukoliko vlasnici nekretnina u navedeno vrijeme ne dođu u Gradsku upravu smatraće se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva, te će se eksproprijacija obaviti u redovnom postupku pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

Izvor:(banjaluka.rs.ba)

 Ostavite komentar: