Protokolom do boljeg statusa djece sa smetnjama u razvoju

Gradonačelnik Igor Radojičić, zajedno sa predstavnicima više institucija i organizacija, potpisao je danas protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija u oblasti socijalne zaštite i inkluzije.

Protokolom su definisane procedure i način postupanja u vezi sa radom sa djecom sa smetnjama u razvoju.

-Vjerujem da smo ovim protokolom propisali jasnu proceduru šta i kako na jedan način koji pomaže i porodici i djeci postupati ako se identifikuju i uoče smetnje u razvoju maloljetnih lica. Ovo je jedan od primjera projekta saradnje javnog sektora i udruženja građana jer u oblastima socijalne zaštite postoji ova potreba. Zato Grad priprema cijelu jednu seriju ovakvih projekata, koje radno nazivamo „Banja Luka ljudskog lica“, i koji treba da se obrate sa posebnom pažnjom prema osjetljivim kategorijama lica u našem gradu – naglasio je Radojičić.

Direktor Centra za socijalni rad Irena Joldžić kazala je da se ovim protokolom definiše šta, ko, kako i u kojem trenutku treba da radi u slučajevima kad im se obrate roditelji djece sa smetnjama u razvoju.

-Sve bi to u konačnicii trebalo da poboljša status takvih porodica i njihove djece – zaključila je ona.

Direktor Centra „Dajte nam šansu zvjezdice“ Željka Perišić Ninković, kazala je da je protokol važan jer definiše način na koji treba da nadležne ustanove postupaju i rade sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Kako je navedeno u protokolu, dokument ima za cilj unapređenje multisektorskog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma, te da obezbijedi kvalitetniju saradnju i rad nadležnih institucija i organizacija grada Banje Luke na aktivnostima pružanja podrške i zaštite djeci sa smetnjama u razvoju.

Protokol su, uz Grad i Centar za socijalni rad, danas potpisale sljedeće ustanove i organizacije: Dom zdravlja Banja Luka; Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje; aktivi direktora osnovnih i srednjih škola grada Banja Luka; stručni aktivi pedagoga osnovnih i srednjih bawalučkih škola; Centar „Zaštiti me“; Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora; Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“; Policijska uprava Banja Luka; Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka; UG„Nova generacija“; Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom „Moja luka“; Udruženje za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlosti“; Centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama „Dajte nam šansu – Zvjezdice“; Udruženje gluvih i nagluvih regije Banja Luka; Udruženje roditelja i lica sa posebnim potrebama „Hrabro srce“ i Savez za rijetke bolesti.

 

Izvor:(banjaluka.rs.ba)

 

Ostavite komentar: