Prijave za učešće u radu skupštinskih radnih tijela do 15. februara

BANJA LUKA – Kolegijum Skupštine grada objavio je javni poziv za dodjelu akreditacije za učešće u radu skupštinskih radnih tijela.

Javni poziv je otvoren do 15. februara, a mogu se prijaviti nevladine organizacije, fondacije, sindikati i druga udruženja građana – registrovana u skladu sa zakonom.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaz o registraciji, Izvještaj o radu za posljednju godinu, kao i precizno navesti naziv radnog tijela za koje se traži akreditacija, s tim da se prijava može dostaviti za najviše tri radna tijela. Akreditacija se dodjeljuje na godinu dana.

Kolegijum Skupštine Grada vrši odabir prijavljenih kandidata ocjenjujući reprezentativnost, veličinu i važnost zainteresovanih subjekata, kao i prostorne i vremenske kapacitete radnog tijela.

Broj akreditovanih predstavnika ne može preći više od natpolovične većine konkretnog radnog tijela.

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Grad Banja Luka – Trg srpskih vladara 1, sa naznakom za Kolegijum Skupštine Grada, ili u kancelariju broj 14 Gradske uprave.

Kompletan javni poziv možete preuzeti ovdje.

 

Ostavite komentar: