Presude u korist „Eko toplana“ Banjaluka: Plaćanje računa bez obzira na (ne)postojanje ugovora

Korisnici usluga „Eko toplana“ Banjaluka koji su koristili isporučenu toplotnu energiju, dužni su je i plaćati bez obzira na (ne)postojanje ugovora u pisanoj formi.

Dokaz za to je i posljednja pravosnažna presuda Višeg privrednog suda u Banjaluci od 29. juna ove godine, koja je samo jedna u nizu drugostepenih, pravosnažnih presuda u korist „Eko toplana“ Banjaluka, kojom se potvrđuje dosadašnja sudska praksa Osnovnog i Okružnog suda u Banjaluci.

U obrazloženju ove presude, koja je u posjedu redakcije Glasa Srpske, navodi se da nepostojanje pismenog ugovora koji predviđa odredba člana 16. Zakona o komunalnim djelatnostima, ne oslobađa obaveze korisnika da plaća naknadu za isporučenu toplotnu energiju.

“Svaki korisnik usluge mora da plati isporučenu toplotnu energiju, bez obzira na to što nema ugovor u pisanoj formi (jer obligacioni odnos postoji, budući da je predmetni stan spojen na toplifikacioni sistem grada)”, navodi se takođe u obrazloženju ove presude.

Iz „Eko toplana“ su, komentarišući ovu presudu, naveli da ona potvrđuje stav „Eko toplana“ koji je nepromjenjiv od osnivanja preduzeća i preuzimanja komunalne djelatnosti, da su korisnici koji su priključeni na toplifikacionu mrežu dužni da plate energiju koju su preuzeli. Iako se konstanto pojavljuju različite dezinformacije u javnosti u vezi sa presudama drugostepenih sudova, „Eko toplane“ Banjaluka ističu da na drugostepenim sudovima po pitanju utvrđenja postojanja obligacionog odnosa još nije donesena presuda koju su „Eko toplane“ izgubile. Istovremeno, svaki korisnik ima pravo da u skladu sa propisima odbije isporuku toplotne energije, ukoliko je ne želi, te da se isključi sa sistema daljinskog grijanja u skladu sa važećim propisima.

Odlukom skupštine Grada Banjaluka propisana je procedura i način isključenja iz sistema daljinskog grijanja koji se od strane „Eko toplana“ u potpunosti poštuju i sprovode.

Podsjećaju i da je Ustavni sud Republike Srpske u svojoj odluci koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 82/19 od 04.10.2019. godine zauzeo stav da je procedura za izdvajanje sa toplifikacionog sistema ustavna i zakonita, odnosno nije prihvaćena inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 4, člana 28. i 55. i člana 63, stav 1. i 2. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 2/18, 40/18 i 12/19).

Iz „Eko toplana“ poručuju da je evidentno da povjerenje korisnika u njihov rad raste iz godine u godinu, što potvrđuje i trend povećanja procenta naplate koji za prve tri i po godine postojanja iznosi kumulativno oko 93 odsto.

Osim toga, ističu da od 20.000 aktivnih korisnika svega oko tri odsto korisnika nije platilo niti jedan račun, dok ostalih 97 odsto korisnika plaća račune. Dodaju da su, na žalost, većina od navedenih tri odsto korisnika postali „žrtve“ zlonamjernih dezinformacija koje su se pojavile u početku rada „Eko toplana“, ali koje se i dalje pojavljuju, te da su se upustili u sudske postupke bez potrebe.

U „Eko toplanama“ vjeruju da će ove presude dovesti do smanjenja broja bespotrebnih sudskih postupaka.

Advokat Darija Mirnić-Majstorović, koja zastupa ovo preduzeće, navela je da su presude jasne i u korist „Eko toplana“. Navodi da su svi postupci po tužbama za utvrđenje postojanja obligacionog odnosa ili kako se često kaže „postojanja ugovora“, drugostepeno presuđeni u korist „Eko toplana“.

Ostavite komentar: