Predviđeno 113.000 KM: Konkurs Banjaluke za projekte iz kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

Grad Banjaluka raspisaće sutra javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva za 2021. godinu, saopšteno je iz Gradske uprave. 

Moguće je prijaviti projekte iz oblasti umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije za 2021. godinu, kojima se podstiče:

savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije iz djelatnosti koje su utvrđene Zakonom o kulturi, amatersko kulturno i umjetničko stvaralaštvo,
sprovođenje i unapređivanje edukacije u oblastima kulture,

dječije stvaralaštvo, stvaralaštvo za djecu i mlade u oblasti savremenog umjetničkog stvaralaštva, produkcije, kreativnih industrija i podsticanje mladih talenata,

kulturni i kreativni rad osoba sa invaliditetom i dostupnost svih kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom,
decentralizacija kulture.

U skladu sa Strategijom razvoja kulture grada Banjauke 2018-2028, projekti koji se budu odnosili na: savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije, te sprovođenje i unapređivanje edukacije u oblastima kulture, kao i decentralizacija kulture smatraće se prioritetnim u odnosu na ostale projekte.

Za ovaj poziv je predviđeno ukupno 113.000 KM, a visina sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom projektu iznose do 15.000 KM. Jedan subjekt koji konkuriše može prijaviti maksimalno dva projekta.

Prijave na javni konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 20. maja Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku, putem prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banjaluka, broj 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, broj: 10-6-159/21 ili putem pošte – preporučeno, na adresu: Grad Banjaluka, Gradska uprava, Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku, Trg srpskih vladara 1, Banjaluka.

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom zainteresovani mogu dobiti putem telefona broj: 051/244-444 lokal 758, ili direktno u kancelariji broj 26.

Javni konkurs i potrebna dokumentacija biće objavljeni na sajtu Grada, u rubrici: Pozivi/konkursi.

Izbor članova Komisije: Javni poziv

Prijave pristigle na javni konkurs razmatraće Komisija za vrednovanje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, čiji će članovi biti izabrani putem javnog poziva koji je raspisan i koji se može preuzeti OVDJE.

Ostavite komentar: