Predviđeno 100.000 KM: Grad subvencioniše opremanje kabineta praktične nastave

Grad Banja Luka raspisao je danas Javni poziv za dodjelu subvencija za nabavku opreme za opremanje kabineta za praktičnu nastavu srednjih stručnih škola za 2021. godinu, u cilju osposobljavanja učenika i stvaranja kvalitetnih uslova za obavljanje učeničke prakse, saopšteno je iz Gradske uprave.

Ukupno za ovu vrstu podrške, u budžetu Grada predviđeno je 100.000 KM.

Škole će subvencije moći koristiti za opremanje kabineta za stručnu nastavu i obavljanje učeničke prakse.

Rok za podnošenje prijava je 27. septembar ove godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti, putem protokola u kancelariji broj 14 Gradske uprave (radnim danom od 08,00 do 15,00 časova) ili poštom na adresu: Grad Banja Luka, Odjeljenje za privredu, Trg Srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu subvencija za nabavku opreme za opremanje kabineta za praktičnu nastavu srednjih stručnih škola.

Prijavni obrazac se može preuzeti svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova u prizemlju zgrade Gradske uprave, ispred Prijemne kancelarije, kao i na internet stranici Grada Banja Luka.

Ostavite komentar: