Praznici “kucaju na vrata”: Predložite program “Banjalučke zime” – poziv otvoren do 5. novembra

Do 5. novembra sva zainteresovana pravna lica iz zemlje i regiona mogu da dostave prijedloge projekata/programa za manifestaciju „Banjalučka zima 2021/2022“, koja će biti održana u Banjaluci u periodu od 1. decembra 2021. do 30. januara 2022. godine, saopšteno je iz Gradske uprave. 

Prijedlozi projekata/programa treba da sadrže elemente zabavnog programa za djecu i odrasle u duhu novogodišnjih i božićnih praznika, kao i idejno osmišljeno korišćenje javnih površina grada Banjaluke za turističke i ugostiteljsko-trgovinske sadržaje.

Pravo učešća imaju pravna lica iz Republike Srpske/Bosne i Hercegovine i zemalja regiona koja su registrovana za obavljanje turističke i ugostiteljsko-trgovinske djelatnosti i/ili organizaciju događaja i promociju:

– marketinške agencije;

– privredni subjekti registrovani za obavljanje turističke i ugostiteljsko-trgovinske djelatnosti i/ili organizaciju događaja i

– udruženja građana.

Za organizovanje programa manifestacije „Banjalučka zima 2021/2022“ Grad Banjaluka bi pravnim licima, ustupio javnu površinu (po prijedlogu u cijelosti ili parcijalno) bez naknade na sljedećim lokacijama i sa sljedećim okvirnim sadržajima:

– Trg Krajine (prostor uz hotel „Palas“ i Ulicu kralja Petra I Karađorđevića) – namijenjen primarno za postavku klizališta i pratećih sadržaja;

– Trg Krajine (prostor između RK „Boska“ i Gradske tržnice) – namijenjen primarno za postavku zabavnog parka, i

– Park „Petar Kočić“ (popločane površine u parku) – primarno namijenjeno za postavku ugostiteljskih i zabavnih sadržaja (kućice i prateći sadržaji za zabavu, konzumaciju i promociju).

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem Prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banjaluka, kancelarija broj 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata/programa za manifestaciju „Banjalučka zima 2021/2022“ ili putem pošte – preporučeno, na adresu: Gradska uprava Grada Banjaluka, Trg srpskih vladara 1, 78 000 Banjaluka.

Ostavite komentar: