Olakšavajuće vijesti: Počela isplata podrške roditeljima za boravak djece u privatnim vrtićima

13.05.2022. | 10:30

Gradska uprava počela je sa isplatama roditeljima, koji su se prijavili za sufinansiranje troškova usluge boravka djece u privatnim vrtićima.

U Odjeljenju za društvene djelatnosti potvrdili su da se svi zahtjevi koji su pristigli sa potpunom dokumentacijom obrađuju u kontinuitetu, izrađuju se rješenja i nakon toga slijedi uplata sredstava roditeljima prema prispjeću zahtjeva, saopštili su iz Gradske uprave.

Do sada je u Odjeljenju zaprimljeno 974 zahtjeva.

Podsjećamo, predaja zahtjeva za isplatu novčane podrške u okviru programa koji Grad Banja Luka realizuje prvi put, počela je krajem aprila.

Roditelji zahtjev mogu predati u Gradskoj upravi – u Prijemnoj kancelariji (soba 16) šalter 1 ili 2.

Uz popunjen zahtjev, koji roditelji mogu preuzeti ispred Prijemne kancelarije ili sa sajta Grada, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

Uvjerenje o prebivalištu za podnosioca zahtjeva;

Kopija kartice tekućeg računa;

Potvrda da dijete ne može da se upiše pripadajućem vrtiću po mjestu stanovanja u JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ iz razloga nedovoljnog kapaciteta;

Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom sa teritorije grada Banje Luke.