Od 2. jula tri nacrta RP na javnom uvidu

Za vrijeme trajanja javnih uvida, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će Nacrt biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje.

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da će Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Obilićevo“ u Banjaluci biti izložen na ponovni javni uvid.

Nacrtom plana obuhvaćena su dva lokaliteta i to:

Lokalitet „A“ – prostor između Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Srđe Zlopogleđe, u površini od tri hektara,
Lokalitet „B“ – prostor uz ogranak ulice Boška Tošića i Srđe Zlopogleđe, u površini od 2,59 hektara.
Ukupna površina obuhvata izmjene Plana je 5,59 hektara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banjaluka, Ulica Cerska broj 2, prostorijama Gradske uprave, prostorijama Mjesne zajednice Obilićevo 1, svakog dana, osim subote, nedjelje i državnog praznika u vremenu od 08 do 16 časova, u periodu od 2. do 10. jula.

Istovremeno, obavještavaju javnost da će i Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Ada – Debeljaci 1“ biti izložen na javni uvid.

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi u neposrednoj blizini Ulice Novaka Pivaševića a odnosi se na k.č. broj 350/5, 350/7, 350/8, 350/9, i 349/6 k.o. Banja Luka 5 ( n.p. ) u ukupnoj površini od 0,16 hekatara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Projekt a.d. Banjaluka, Ulica Veselina Masleše broj ¼, prostorijama Gradske uprave, Mjesne zajednice Ada 2, svakog dana, osim subote, nedjelje i državnog praznika u vremenu od 8 do 16 časova, u periodu od 2.jula do 2.avgusta.

Takođe od 2. jula do 2. avgusta na javnom uvidu biće Nacrt Regulacionog plana za dio područja naselja Derviši i Novakovići – Vujinovići.

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između magistralnog puta Banja Luka – Prijedor, istočne granice obuhvata Regulacionog plana kompleksa preduzeća „Bosanka“, ulice Jovana Bijelića i ulice Put srpskih branilaca u ukupnoj površini od 53,10 hektara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banjaluka, Ulica Cerska broj 2, prostorijama Gradske uprave, prostorijama Mjesnih zajednica Lazarevo 1, Lazarevo 2 i Zalužani svakog dana, osim subote, nedjelje i državnog praznika u vremenu od 8 do 16 časova.

Nacrti sva tri plana biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranci grada Banjaluka. 

Ostavite komentar: