Nove zdravstvene usluge u JZU „Dom zdravlja“ u Banjaluci

JZU „Dom zdravlja“ u Banjaluci, pored dosadašnjih usluga koje pruža svojim korisnicima, od 02.12.2019. pruža usluge u Savjetovalištu za pravilnu ishranu, za odrasle osobe starije od 18 godina. Ovo savjetovalište radi u sklopu Higijensko-epidemiološke službe .

Cilj savjetovališta je:

  • rad sa osobama koje žele da promijene svoje navike u ishrani i na taj način smanje rizik za nastanak bolesti i
  • pružanje medicinske nutritivne terapije bolesnih stanja (gojaznost, pothranjenost, diabetes mellitus, maligna oboljenja, giht, stanja poslije operativnih zahvata u digestivnom traktu, Kronova bolest, ulcerozni kolitis i dr.).

Pregled se sastoji od procjene stanja uhranjenosti, ispitivanja prehrambenih navika, procjene metaboličkih poremećaja (uvidom u laboratorijske analize), davanja smjernica sa planom ishrane i praćenja postignutih efekata putem kontrolnih pregleda. U svrhu što boljeg i kvalitetnijeg pružanja naših usluga budućim korisnicima

Savjetovališta za pravilnu ishranu, predlažemo da na predgled donesu rezultate laboratorijskih analiza krvi i urina (KKS, ŠUK, lipidni status, AST, ALT, kreatinin, urea, urična kiselina) rađene u posljednjih 6 mjeseci, a ako korisnici usluga Savjetovališta imaju i drugih zdravstvenih problema potrebno je donijeti i prateću medicinsku dokumentaciju o istim.

Pregledi spadaju u komercijalne usluge JZU „Dom zdravlja“ u Banjaluci.

Za zakazivanje pregleda nije potreban uput doktora druge specijalnosti.

Sve dodatne informacije, kao i informacije o zakazivanju pregleda mogu se dobiti na telefon 051/247-368 ili lično u Higijensko-epidemiološkoj službi „Doma zdravlja“ u Banjaluci.

 

(BL PORTAL)

 Ostavite komentar: