Neprofitna udruženja i fondacije oslobođene plaćanja komunalne takse

Komunalne takse za isticanje imena u potpunosti su oslobođena brojna neprofitna udruženja i fondacije. Ovo je omogućeno amandmanom gradonačelnika Igora Radojičića na Odluku o komunalnim taksama, koja je juče dobila „zeleno svjetlo“ na sjednici Skupštine Grada.

Kako je navedeno u amandmanu, od plaćanja komunalne takse oslobađaju se neprofitna udruženja građana i fondacije, kao i slični oblici organizaovanja koji su registrovani u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS sa sjedištem na području grada Banje Luke.

Kako je precizirano, riječ je o kulturno – umjetničkim društvima, gradskim udruženjima koja okupljaju lica sa invaliditetom, udruženjimaa koja u partnerstvu sa Gradom i uz podršku Centra za socijalni rad pružaju socijalne usluge svojim korisnicima, neprofitna udruženja humanitarnog karaktera i ostala udruženja građana, fondacije i slični oblici organizovanja.

Prema evidenciji koju posjeduje Grad – procjenjuje se da je preko 430 takvih udruženja.

-Imajući u vidu da se udruženja građana susreću sa brojnim problemima u pogledu prikupljanja sredstava za svoje projektne aktvnosti, kao i činjenicu da navedena udruženja daju veliki doprinos u razvoju društvenih, kulturnih, sportskih i drugih djeltnosti od opšteg interesa, predloženo je oslobađanje od plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena, ovim pravnim licima – navedeno je amandmanu.

Novom Odlukom o komunalnim taksama, koja je juče usvojena, i kod drugih brojnih kategorija došlo je do značajnog umanjenja takse.

-Nova odluka stavlja u povoljniji položaj brojna neprofitna i humanitarna udruženja, kao i udruženja koja pružaju socijalne usluge, ali i prevoznike, poljoprivredne proizvođače i male preduzetnike – kazao je načelnik Odjeljenja za privredu Radenko Komljenović.

Olakšice su, između ostalog, uvedene za samostalne autoprevoznike, kojima je taksa sa 360 KM smanjena na 260 KM, kao i fotografske radnje i auto škole koje će je ubuduće plaćati 150 KM. Istom odlukom, 60 KM plaćaće preduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a koji su do sada plaćali taksu od 360 KM. Istovremeno, ovom odlukom se ukida plaćanje komunalne takse za privrednike koji na sopstvenim vozilima reklamiraju svoje proizvode.

Po zahtjevu Poreske uprave RS komunalna taksa uvedi se i za zajednice etažnih vlasnika. Tako će u buduće zajednice etažnih vlasnika do deset članova registrovanih u zajednici plaćati komunalnu naknadu 10 maraka a sa jedanaest i više članova registrovanih u zajednici 20 maraka.

-Ovdje smo išli sa minimalnim tarifama prema zajednicama etažnih vlasnika kako ne bi imali preveliko opterećenje – kazao je Komljenović.

 

Izvor:(banjaluka.rs.ba)

 

Ostavite komentar: