Naredba Republičkog štaba: Hitno obezbijediti čišćenje javnih površina u Banjaluci

Republički štab za vanredne situacije donio je naredbu kojom naređuje Štabu za vanredne situacije grada Banjaluka da preduzme sve neophodne mjere kako bi se omogućilo redovno čišćenje grada i odvoz otpada.

Ministarstvo za prostorno uređenje i građevinarstvo napominje da je čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima komunalna usluga od posebnog javnog interesa, a za organizovanje njihovog obavljanja, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, isključivo su nadležne jedinice lokalne samouprave. Кontrolu nad sprovođenjem ovog zakona i obavljanjem komunalnih djelatnosti vrši komunalna policija jedinice lokalne samouprave, a po ukazanoj potrebi, nadzor može vršiti i druga inspekcija.

Ostavite komentar: