Nakon presude Ustavnog suda, stručnjaci savjetuju: Donijeti potpuno novu odluku o grijanju

29.11.2019. | 20:13

Odluka Grada Banjaluka o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije od usvajanja prošle godine izložena je konstantnim kritikama građana i stručne javnosti.

Zbog brojnih pritužbi da se krše prava potrošača, Skupština grada je ove godine već mijenjala pravila koja regulišu isključenje sa toplifikacione mreže, a ista Odluka sada bi opet trebalo da pretrpi izmjene nakon što su pojedini članovi u dokumentu proglašeni neustavnim.

Odluka je, naime, propisivala da ukoliko korisnik usluge grijanja odbije da zaključi ugovor, a toplotna energija se isporučuje, on ostaje u obavezi da plaća troškove toplotne energije. Ustavni sud RS presudio je da je ovim narušen princip autonomije volje ugovornih strana, jer se korisniku, i pored odbijanja da zaključi ugovor, toplotna energija isporučuje i naplaćuje.

– Ustavni sud je potvrdio ono što se u pravničkim krugovima govori od početka, a to je da ne možete odlukom Grada prisiliti građane da budu u ugovornom odnosu sa nekim distributerom komunalnih usluga, u ovom slučaju sa distributerom toplotne energije. Eko toplane su zamijenile bivšu Toplanu a.d. u smislu distribucije toplotne engije, ali nisu pravni nasljednici, pa su morali da zasnuju nove ugovorne odnose sa svim krisnicma toplotne energije. Oni to nisu uradili nego su automatski napravili pretpostavku da su svi zaključili ugovore, potpisali ih ili ne. To je upravo ova odluka predviđala, da morate biti u ugovornom odnosu htjeli to ili ne – pojasnio je advokat Aleksandar Jokić, koji od početka prati ovu tematiku u Banjaluci.

Na Gradu je sada da Odluku o isporuci toplotne energije uskladi sa Ustavom, kaže Jokić.

– Koliko znam, još nekoliko inicijativa se čeka da se odluči o njima. Po meni, bilo bi mnogo bolje da se donese nova odluka nego da postojeću mijenjaju, jer je toliko odredaba ovdje upitno i vezano jedna za druge – smatra Jokić.

S tim su saglasni i u Udruženju za zaštitu potrošača „Don“, koje je već nekoliko puta upozoravalo na situaciju u Banjaluci i kršenje prava građana kada je u pitanju grijanje.

– Najbolje je da se ide u novu odluku, jer ako budemo mijenjali dijelove opet ćemo imati različita tumačenja i odugovlačiće se ovaj proces koji ide na štetu potrošača. Odluku treba poslati i na Konferencijsko vijeće, da ono da svoje mišljenje – istakla je Murisa Marić iz udruženja.

Odluku o proizvodnji i isporuci toplotne energije Skupština grada je donijela 31. januara 2018. Odluka propisuje i da će se kaznom zatvora od 6 meseci do 3 godine i novčanom kaznom kazniti lice koje suprotno važećim propisima neovlašćeno koristi toplotnu energiju. Ustavni sud je ocijenio i da je propisivanje krivičnih djela i sankcija u isključivoj nadležnosti zakonodavca, te da je donosilac osporene Odluke svojim podzakonskim aktom uređivao materiju koja nije u njegovoj nadležnosti.

Nakon svega, gradonačelnik Igor Radojičić poručuje da je „napravljen medvjed od cijele priče“, te da su mnoge izjave paušalne i netačne.

– Odluka je tek donesena, nije još dostavljena, a s obzirom na praksu Ustavnog suda, očekivati je da nekoliko sedmica, možda i mjesec ili dva, prođe dok dobijemo odluku. Sada svi tumače na svoj način jedan pasus saopštenja, a neki su čak išli dramatično dotle da pitaju: „Kada će se donositi nova Odluka?“ – izjavio je juče novinarima u Banjaluci.

Sudeći po saoštenju, i bez uvida u kompletnu odluku, kako kaže, ne mijenja se ništa bitno.

– Suština je da je u cijeloj odluci sporan jedan član i jedan stav jednog člana. To ni na koji način ne narušava cijelu odluku i ne dovodi je u pitanje. Jedan član odnosi se na kaznene odredbe i bez njega odluka može normalno da „živi“. Žao mi je što je uopšte bio tu, ne znam kako nam je promakao; zaista jedna potpuno nelogična konstrukcija. Drugi stav drugog člana odnosi se na obavezu ugovarnja. Za postojeće korisnike to ne bi trebalo da predstavlja nikakvu promjenu, jer su već u odnosu sa isporučiocem, plaćanjem grijanja za uslugu koju dobijaju. Može biti promjena samo za nove korisnike koji budu morali sklapati ugovore s Toplanom – rekao je Radojičić.

Napomenuo je da je više postupaka do sada vođeno pred redovnim sudovima, pred Ustavnim sudom, te da je Odluka o isporuci toplotne energije prošla test ustavnosti za cijeli niz drugih odredbi.

Posljedice

Građani ne mogu da trpe posljedice neustavne odluke, naglašava Jokić, te oni koji su zbog sporne odluke imali novčane troškove imaju pravo na kompenzaciju.

Ipak, vjeruje da takvih posljedica još nije bilo, jer su tek sada počeli da se zakazuju sudski postupci za prinudnu naplatu toplotne energije za one koji su u startu odbili plaćanje računa za grijanje. S druge strane, građani koji su dobili račune i plaćali ih pristali su tako na isporuku toplotne energije.

 

Izvor:(SrpskaInfo)