Nacionalni spomenik iz 1580: Najstariji objekat u gradu čeka obnovu

Kulturni pejzaž Srpske Toplice, odnosno Banja u Gornjem Šeheru proglašeni su nacionalnim spomenikom BiH, a stari sjaj trebalo bi da dobije i Šeranića kuća, najstariji objekat u gradu iz 1580. godine.

– Nacionalni spomenik čine prirodno, graditeljsko i nematerijalno nasljeđe Srpskih Toplica (Banje u Gornjem Šeheru) – stoji u odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Gradonačelnik Igor Radojičić kazao je za “Glas Srpske” da je čitava zona Srpskih Toplica u procesu transformacije i gradnje.

– Grad radi projekat obnove Šeranića kuće, objekta stare arhitekture u privatnom vlasništvu. Vlasnici su izrazili spremnost da objekat bude restauriran kao spomenik stare arhitekture – rekao je Radojičić i dodao da je projekat u izradi, nakon čega će biti tražen izvor sredstava.

Kazao je da se u toj zoni nalazi i Tulekov mlin, koji je u lošem stanju, a za koji je raspisan javni poziv. Dodao je da je najveći projekat na tom prostoru banja koju je kupio Zavod “Dr Miroslav Zotović”.

– Zavod ima plan proširenja banjskih kapaciteta. U izgradnji je i novi most na Vrbasu, kao poveznica istočnog i zapadnog tranzita. U toj cjelini sa dva mosta čitav prostor Srpskih Toplica trebalo bi da dobije obrise potpuno uređene rekreativne i banjske zone te područja stare arhitekture za grad – kaže Radojičić.

Iz Zavoda “Dr Miroslav Zotović” kazali su da proglašenje banje nacionalnim spomenikom predstavlja priliku da čitav prostor bude unaprijeđen te da se krene u uređenje i ostalih zaštićenih objekata.

– Na prostoru nacionalnog spomenika utvrđene su mjere zaštite i one koje za cilj imaju da prepoznaju slojevitost i specifičnosti prirodnog, graditeljskog i nematerijalnog nasljeđa te očuvaju i istaknu vrijednosti kulturnog pejzaža – rekla je stručna saradnica za odnose s javnošću u zavodu Sandra Kojadinović.

Navela je da se vlasništvo nad objektom ne tretira Zakonom o kulturnim dobrima niti odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika, ali da obavezuju vlasnike i korisnike da se brinu o spomeniku po propisima.

– Predviđeno je da budu uklonjeni svi objekti, kao i naknadne intervencije na njima, koje nemaju dozvolu nadležnog organa uprave ili nisu urađene pod stručnim nadzorom. U sve aktivnosti je uključen Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Srpske, koji je davao smjernice, mišljenja i saglasnost na tehničku dokumentaciju. Izgled rekonstruisanog objekta predstavlja savremenu interpretaciju integrisanu u okruženje te omogućava istorijsku čitljivost i slojevitost nacionalnog spomenika – istakla je Kojadinovićeva.

Banje

Uz desnu obalu Vrbasa nalaze se tri banje sa termalnom vodom na otvorenom prostoru, koje se koriste kao javno kupalište, banja Direklija u stijeni uz obalu Vrbasa, banja Šugavica i banja Ilidža – Kraljičina Ilidža ili Trokića vrelo, koje je i prostor prirodnog staništa endemske vrste biljke vilina vlas. Tu je i Ebin hauz, kuća Muharema Gušića sa banjom Maslin hauz, kuća sa banjom Bisere Šeranić, kuća Demirovića sa tri termalne banje, Osmančevića banja, Trokića kuća te Šeranića kuća, piše Glas Srpske.

Ostavite komentar: