Na tvrđavi Kastel počelo “iskopavanje” novih arheoloških lokacija

Banjalučka tvrđava Kastel poslužiće kao primjer arheološkog lokaliteta, za realizaciju projekta „Primjena savremene metodologije u arheologiji“, u realizaciji Muzeja Republike Srpske u saradnji sa Društvom arheologa Republike Srpske i Centrom za nove tehnologije „Viminacijum“ Beograd, te uz saglasnost Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

Realizacija projekta počela je 25.marta i trajaće do 5.aprila, kada je planirana prezentacija dobijenih rezultata tokom desetodnevnog rada.Projektom je predviđeno snimanje lokaliteta Kastel geofizičkim metodama koje će omogućiti uvid u stanje lokaliteta, tj. dati pregled situacije potencijalnih arheoloških lokacija za iskopavanje ne invazivnom metodom.

Paralelno će biti urađeno čišćenje temelja u Dvorištu II, koje će dovesti do veće vidljivosti arheološkog nepokretnog dobra, čime će se povećati i interesantnost kompletne lokacije Kastela u turističke svrhe.

Čišćenje će vršiti stručnjaci Muzeja sa pomoćnim osobljem koji će se angažovati po potrebi, ali će biti potrebno organizovanje odvoženja nepotrebnih naslaga i otpada.

„Ovaj projekat od velikog je značaja kako za sam Kastel, kao simbol grada, tako i za Banjaluku i njene turiste, ali učiniće Kastel zanimljivijim i Banjalučanima. Čišćenjem u Dvorištu II, temelji će biti vidljiviji i moći će se jasnije vidjeti gdje se šta nalazi. Plan je da bude postavljena i tabla koja će informisati o višeslojnom naseljavanju na Kastel, jer se pronalaze i ostaci iz antičkog i srednjovjekovnog doba“, rekla je Ivana Pandžić, kustos arheolog Muzeja Republike Srpske.

Cijela realizacija zamišljena je kao proces edukacije srednjoškolaca i studenata, novim tehnologijama, ali i ljudi zaposlenih u republičkim i gradskim institucijama, koje se bave kulturnim nasljeđem, kao i nevladinom sektoru. Stoga su projektom predviđena i predavanja na Kastelu, ali i u Muzeju Republike Srpske.

Projekat je sufinansiran javnim konkursom za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Grada Banjaluka za 2018.godinu.

 

Izvor:(banjaluka.com)

 

Ostavite komentar: