Na pomolu rješavanje gorućih problema pojedinih djelova Banjaluke

07.01.2019. | 19:49

Rješavanje kritičnih tačaka kanalizacione infrastrukture u pojedinim djelovima naselja Lauš, Pobrđe i Ada te povezivanje postojeće kanalizacije na Petrićevcu i izgradnja kolektora prema Paprikovcu planirano je u toku ove godine.

Radovi su predviđeni ovogodišnjim programom ulaganja u Banjalučka naselja, a koje je za ovu godinu planiralo Odjeljenje za komunalne poslove.

– Prepoznali smo ovu oblast kao jedan od najvažnijih prioriteta u svom radu i sistemski pristupili rješavanju problema. Za trajno rješavanje i zbrinjavanje otpadnih voda, potrebna su sredstva koja budžet Grada ne može obezbijediti, te je potrebno obezbijediti druge izvore finansiranja – navedeno je u tom programu uz napomenu da je za gradnju nove kanalizacione mreže u 2019.godini budžetom planirano 150.000 KM.

U toku 2018. godine urađeno je proširenje kanalizacione mreže u Tuzlanskoj ulici za šta je iz budžeta izdvojeno oko 60.000 KM, a u dijelovima ulica Slobodana Dubočanina i Koste Jarića, izgrađeno je oko kilometar kanalizacione mreže. Za ove radove je utrošeno oko 200.000 KM, a gradilo se i 350 metara ogranku Ulice Koste Jarića.

Kanalizaciona mreža u gradu datira od 1912. godine. Današnji sistem je mješovitog i separatnog tipa. Procjenjuje se da je u urbanom području grada mrežom obuhvaćeno 60% stanovništva, a preostali dio uglavnom koristi septičke jame.

 

Izvor:(SrpskaInfo)