Kvalitet života djece i mladih: Na naučnoj konferenciji u Banjaluci predstavljeni radovi 113 autora

Šesta međunarodna naučna konferencija “Društvene devijacije“ na temu “Unapređenje kvaliteta života djece i mladih” održana je 10. i 11. septembra u Banjaluci.

Kroz 67 naučnih radova, 113 autora je u zborniku radova predstavilo različite teme iz oblasti unapređenja kvaliteta života djece i mladih.

Na teme kao što su: vaspitni rad sa djecom predškolskog uzrasta, mladi u sukobu sa zakonom, delinkventno ponašanje djece i adolescenata, djeca kao nasilnici, djeca kao žrtve nasilja, seksualno zlostavljanje i uznemiravanje djece i mladih, položaj i obrazovanje Roma, djeca sa smetnjama u razvoju, zloupotreba djece u medijima, socijalno neprilagođeno ponašanje djece i adolescenata, odnos odrasle djece prema ostarjelim roditeljima predstavili su učesnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Rusije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Crne Gore.

“Trenutna ekonomska situacija u društvu, praćena finansijskim i materijalnim problemima, kod velikog broja porodica uskraćuje mogućnost za obezbjeđivanje osnovnih životnih potreba djece. Veliki broj roditelja se suočava sa niskim i neredovnim primanjima, kao i nesigurnošću radnoga mjesta, usljed čega u porodici može doći do velikih problema. Iako Konvencija o pravima djeteta naglašava obavezu roditelja da osiguraju životne uslove koji će djetetu omogućiti normalan fizički, psihički, duhovni i moralni razvoj, u današnje vrijeme to za roditelje može predstavljati veliki izazov. Upravo zbog toga je tema konferencije danas izuzetno aktuelna i potrebna”, istakao je prof.dr. Nebojša Macanović, predsjednik Centra modernih znanja.

Ostavite komentar: