Iz Gradske uprave poručili Đajiću: Samo porodilje koje su podnijele zahtjev mogu dobiti po 500 KM

Jedini ispravan način da se isplati jednokratna novčana pomoć majkama prilikom rođenja djeteta jeste način na koji to realizuje Grad Banja Luka, odnosno sprovođenjem upravnog postupka, i to podnošenjem zahtjeva uz propisanu dokumentaciju, na propisanom  obrascu uz obavezno ispunjenu saglasnost za korištenje ličnih podataka koja se nalazi na poleđini istog, saglasno Pravilniku o dodjeli novčane pomoći prilikom rođenja djeteta (Službeni glasnik Grada Banja Luka, broj 37/21), a nikako na način kako je putem medija naveo direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, saopšteno je iz Gradske uprave.

Vlado Đajić, predsjednik banjalučkog SNSD-a i direktor UKC-a RS juče je zatražio da sve porodije dobiju jednokratnu pomoć.

“Nikakvi trikovi neće proći kod nas, imamo spisak porodilja i insistiraćemo da se isplati svima, a ne samo onima koje su podnijele zahtjev”, rekao je juče Đajić.

Iz Gradske uprave danas ističu zakonska ograničenja koja ih onemogućavaju da taj zahtjev ispune.

“Članom 50. Zakona o matičnim knjigama (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 111/09, 43/13 i 66/18) propisano je da uvid u podatke upisane u matične knjige, i dokumentaciju koja je poslužila za upis podataka, imaju lica na koja se podaci odnose, a svim drugim licima uvid je dopušten u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH, br. 49/06, 76/11 i 89/11).

Članom 17. Zakona o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH, br. 49/06, 76/11 i 89/11) utvrđeno je da uvid i obrada ličnih podataka nisu dozvoljeni bez saglasnosti onoga na koga se podaci odnose, osim ako obrada ličnih podataka nije tražena u javnom interesu, ili radi obavljanja poslova u okviru Zakonom utvrđene nadležnosti, ili ostvarivanja zakonitih interesa treće strane.

Članom 1. Zakona o opštem upravnom postupku  (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18) propisano je da su po ovom zakonu dužni su da postupaju republički organi uprave kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima pojedinca, pravnog lica ili druge stranke, kao i kad obavljaju druge poslove utvrđene ovim zakonom, kao i da su po ovom zakonu dužni da postupaju i organi grada i opštine kad na osnovu zakona obavljaju poslove državne uprave…i druge poslove iz stava 1. ovog člana.

Članom 112. istog zakona propisano je da će nadležni organ pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kad to određuje zakon ili drugi propis i kad utvrdi ili sazna da s obzirom na postojeće činjenično stanje, treba pokrenuti postupak radi zaštite javnog interesa kao i da pri pokretanju postupka po službenoj dužnosti nadležni organ uzima u obzir i eventualne predstavke građana, organizacija i organa.

Osim navedenog, a primjenjujući odredbe Zakona o dječijoj zaštiti (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 114/17, 122/18 i 107/19), pravo ostvaruje majka djeteta, a ukoliko majka djeteta nije živa, ukoliko je dijete napustila ili je iz objektivnih razloga spriječena da neposredno brine o djetetu, prema aktu nadležnog organa, pravo može ostvariti otac, odnosno staratelj ili usvojitelj djeteta.

Grad Banja Luka ne raspolaže navedenim podacima iz razloga što vođenje istih nije u nadležnosti Grada Banja Luka”, ističe se u saopštenju.

Iz Grada dodaju da je imajući u vidu sve naprijed navedeno jasno da je obrada i korišćenje ličnih podataka porodilja na način kako je to direktor JZU „Univerzitetski klinički centar Republike Srpske“ saopštio ne bi bilo u skladu sa članom 50. Zakona o matičnim knjigama, niti članom 17. Zakona o zaštiti ličnih podataka ukoliko ne postoji zahtjev ili posebna saglasnost lica čiji podaci se obrađuju.

“Evidentno je i da kada je u pitanju prebivalište roditelja, evidenciju o prebivalištu vode policijske uprave, a u matične knjige su upisani samo podaci o prebivalištu roditelja u trenutku rođenja djeteta, i to, najčešće, prema njihovoj izjavi, a ne na osnovu vjerodostojne isprave izdate od nadležnog organa, te iz toga proizilazi da Grad Banja Luka ne raspolaže vjerodostojnim podatkom o prebivalištu roditelja na teritoriji Grada Banja Luka, a još manje o prebivalištu u neprekidnom trajanju dvije godine i duže, kako je propisano Pravilnikom o dodjeli novčane pomoći prilikom rođenja djeteta (Službeni glasnik Grada Banja Luka, broj 37/21)”, navode iz Gradske uprave.

Napominju da teče isplata podrške porodiljama, te da će sredstva biti isplaćena svim majkama koje su stekle potomstvo od 1. januara 2021. godine i koje podnesu zahtjev za ovu vrstu podrške Grada, a u skladu sa Pravilnikom o dodjeli novčane pomoći prilikom rođenja djeteta.

Ostavite komentar: