Iz GIK-a podsjećaju: Do 19. jula otvoren rok za ažuriranje biračke opcije

Gradska izborna komisija Banja Luka podsjeća birače koji imaju status raseljenog lica da ažuriranje promjena u evidenciji raseljenih lica mogu izvršiti u Centru za birački spisak Banja Luka do 19. 07. 2022. godine, saopšteno je iz Gradske uprave.

Članom 3.6. stav 6. tačka b) Izbornog zakona BiH, propisano je da birači koji imaju status raseljenog lica mogu do gore navedenog roka, izjasniti se o promjeni biračke opcije za predstojeće Opšte izbore. Podnošenjem zahtjeva birači iz ove kategorije, izjašnjavaju se o mjestu glasanja (u opštini sadašnjeg prebivališta ili prebivališta iz 1991. godine) i načinu glasanja (lično ili u odsustvu).

Ukoliko birači ne podnesu zahtjev za promjenu biračke opcije, njihova opcija i način glasanja ostaju prema posljednjim provedenim izborima.

Spisak birača koji glasaju na biračkom mjestu određenom za glasanje u odsustvu za opštine možete pogledati ovdje. Ukoliko navedeni birači glasaju u odsustvu, isti mogu glasati za izborne nivoe za koje se provode izbori u opštini za koju su registrovani.

Birači iz kategorije redovnih birača sa područja grada Banja Luka, koji su mijenjali adresu stanovanja, potrebno je da tu promjenu ažuriraju kod organa nadležnog za vođenje evidencija o prebivalištu (MUP RS), najkasnije do 24. 07. 2022. godine, kako bi bili raspoređeni na pripadajuće biračko mjesto.

Ostavite komentar: