Italijanska kompanija izgubila sve šanse za milionsku odštetu od banjalučke „Aquane“

Italijanska kompanija „Atzwanger S.p.A“, iscrpila je sve zakonske mogućnosti da od banjalučke „Aquane“ naplati milionsku odštetu, koja je, kako su tvrdili, nastala za vrijeme izgradnje akva parka u Banjaluci.

Ova kompanija i grad Banjaluka su u julu 2005. godine osnovali zajedničko preduzeće „Aquana“, da bi tri godine kasnije grad kupio udio italijanske firme i postao stoodstotni vlasnik.

Italijani su ugovorom o građenju bili obavezani da izgrade vodeni park po sistemu „ključ u ruke” a „Aquana“ je za te radove trebalo da im plati pet miliona evra, što je i ispunila.

Ipak, tužbom iz 2010. godine oni su pokušali da izvuku dodatnih 2,2 miliona maraka po osnovu razlike između ugovorenih i izvedenih radova, a koja je bila na njihovu štetu.

Međutim, kako je to navedeno ranijim presudama, projekat gradnje mijenjan je odmah na početku radova, bez potpisanog aneksa. Izmjene su uslijedile nakon zaključenja ugovora i posljedica su, kako je sud utvrdio, usmenih naloga i usmenih dogovora.

Nalozi za izmjene dolazili su direktno od gradonačelnika Dragoljuba Davidovića, na šta Italijani nisu smjeli pristati jer je i on bio ugovorna strana, a na sve su bili upozoreni od strane nadzornog organa.

Kada su ispostavili račun za naknadne radove, „Aquana“ nije htjela da ga plati tvrdeći da italijanska firma nije dostavila nijedan dokaz da su radovi zaista urađeni i da je za te radove imala pismenu saglasnost ili nalog nadzornog organa.

Od milionskog iznosa dobili su samo oko 200.000 maraka, koliko je „Aquana“ morala da im plati po presudi Vrhovnog suda RS, piše poslovni portal Capital.ba.

Nakon što su u pravnoj borbi dugoj deset godina iscrpili skoro sve pravne ljekove, preostao im je jedino Ustavni sud, koji je ovih dana utvrdio da njihov zahtjev u kojem se pozivaju na kršenje prava na pravično suđenje i imovinu, nije osnovan.

„Ustavni sud zaključuje da nema kršenja prava na pravično suđenje, niti prava na imovinu kada iz obrazloženja osporenih presuda ne proizlazi ništa što bi opravdalo prigovore apelanta. Pretežni dio traženog novčanog iznosa po osnovu „naknadnih radova“ tuženog nije posljedica naloga tuženog već propusta apelanta i dogovora sa nepoznatim nalogodavcem što su redovni sudovi dovoljno jasno i argumentirano obrazložili“, stoji u odluci Ustavnog suda BiH.

Inače, u decenijskom sporu i „Aquana“ je tužila „Atzwanger S.p.A“, zbog probijanja roka za gradnju. Međutim, njihov zahtjev za odštetom od 145.000 maraka je odbijen jer nisu zadržali pravo na ugovorenu kaznu.

 

 

Ostavite komentar: