Inspekcija utvrdila manjak od 138.443 KM: Iz banjalučke Akvane o zatečenim nepravilnostima

20.10.2021. | 18:03

Nakon što je Republička tržišna inspekcija utvrdila je niz nepravilnosti u vođenju poslovnih knjiga i evidencija u restoranu „Mediterraneo“, a koji posluje u sastavu Akvane Banjaluka, oglasili su se iz ovog preduzeća. 

“Pomenuta neslaganja koja je utvrdila inspekcija nastala su zbog neažurnog praćenja stanja zaliha tokom ranijih godina.

Ovakvo stanje zatečeno je i od strane novog rukovodstva JP „Akvana“, koje je konstatovalo da se prvi manjak u iznosu od oko 13.000 KM na stavci „gotovi proizvodi“ pojavio 2015. godine, da bi, zaključno sa krajem 2020. godine, manjak iznosio više od 140.000 KM”, ističu.

Vršilac dužnosti direktora Akvane, Velibor Vukajlović je rekao da je knjigovodstvo preduzeća „Akvana“ vodila privatna agencija, koja nikada nije imala informacije za popise gotovih proizvoda, a sami popisi gotovih proizvoda nisu rađeni u preduzeću, dodavši da je nelogično da Akvana uopšte ima „gotove proizvode“, imajući u vidu da se u restoranu prodaju jela po narudžbi.

“Postoji mogućnost da se ranije hrana pravila za potrebe određenih zabava, te da se ista nikad nije naplaćivala. Trenutno ispitujemo šta, na primjer, podrazumijeva „švedski sto 35“ kao i slični nazivi i ko je naručilac istog, a takođe ispitujemo da li je i kako ušao materijal od koje se pravila ta hrana, te ko je i kako pravio sastavnice”, poručio je Vukajlović.

On je istakao da su od knjigovodstvenog biroa, radnika koji su vodili evidenciju, te radnika kuhinje zatražena izjašnjenja po ovim pitanjima, nakon čega bi trebalo da bude poznat tačan uzrok nastanka ovog manjka.