Inspekcija nakon kontrole kaznila banjalučku Akvanu: U promet stavljena neispravna hrana

U preduzeću Akvana Banjaluka Republička inspekcija je prilikom kontrole pronašla hranu kojoj je istekao rok upotrebe, hranu bez naznačenog roka upotrebe, kao i onu izmjenjenih senzornih svojstava, a koja je bila stavljena u promet.

“Zakonom o hrani Republike Srpske propisano je da je zabranjeno stavljati u promet hranu koja nije bezbjedna, a hrana nije bezbjedna ako je štetna za zdravlje i nije pogodna za ishranu ljudi, te da za ishranu ljudi nije pogodna hrana koja nema označen rok upotrebe, ima rok upotrebe nejasno označen ili je istekao rok upotrebe označen na deklaraciji hrane i koja zbog svojih izmjenjenih senzornih svojstava (izgled, miris i ukus, kvarenje, truljenje i raspadanje) nije prihvatljiva za ishranu ljudi”, kažu u Inspektoratu.

Obzirom na navedeno, postupajući inspektor je Rješenjem zabranio pravnom licu JP Akvana d.o.o. Banjaluka promet sporne hrane u ukupnoj količini od 131 litar i 59,5 kilograma i naložio njeno uništavanje. Osim toga, pravnom licu izrečena je kazna u iznosu od 2.000 КM, a odgovornom licu kazna u iznosu od 300 КM.

“Prilikom inspekcijske kontrole u kontrolisanom objektu utvrđeno je da se ne vrši uzimanje briseva sa opreme, uređaja, pribora, radne površine, radne odjeće i ruku radi kontrole mikrobioške čistoće, te je i po tom osnovu inspektor naložio da se obezbijedi ispitivanje mikrobiološke čistoće putem ovlaštenih ispitnih laboratorija u Republici Srpskoj.

Ostavite komentar: