I vi recite šta mislite: Obavještenje o izlaganju RP ovog dijela Banjaluke na javni uvid

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava da će Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za prostor Regionalnog centra u Banjaluci biti izložen na ponovni javni uvid, 

Nacrtom Plana obuhvaćen je dio prostora između ulica Dragana Bubića, Srednjoškolske i Ivana Gorana Kovačića u ukupnoj površini od 4,30 hektara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting “CPK“ d.o.o. Banjaluka, Bulevar Desanke Maksimović br.2, prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluke, prostorijama Mjesne zajednice Rosulje, svakim danom osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 8 do 16 časova u periodu od 21. do 29. januara 2022. godine.
Nacrt Plana biće objavljen i na zvaničnoj stranici Grada : www.banjaluka.rs.ba.
Za vrijeme trajanja ponovnog javnog uvida, sve do 29.01.2022.god. svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će Nacrt biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banjaluka – Odjeljenju za prostorno uređenje .

Ostavite komentar: