Gradska uprava raspisala oglas: Ko će prodavati suvenire i kokice u centru Banjaluke?

BANJALUKA – Gradska uprava raspisala je danas javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za godišnju prodaju u Ulici Bana Milosavljevića, prema kriterijumu najvišeg iznosa.

Predmet dodjele je deset lokacija, namijenjenih za prodaju knjiga, suvenira, kokica i kukuruza.

Pravo učešća na oglasu imaju fizička lica sa mjestom prebivališta u Banjaluci.

Lokacije se dodjeljuju na period od 120 dana, počev od 19. jula ove godine, uz mogućnost produženja po zahtjevu stranke, a najdalje do 18. jula 2021. godine.

Jedno lice može da podnese prijavu samo za jednu lokaciju, u protivnom se prijava neće biti razmatrana.

Obrazac za podnošenje prijave se preuzima u Gradskoj upravi, kancelarija broj 605/aneks IV u vremenu od 08-10 i od 12-15 časova.

Ponude se predaju lično, uz predočenu ličnu kartu, u kancelarija broj 14 u Gradskoj upravi.

Oglas je otvoren do 8. jula, a možete ga pogledati ovdje.

 

 

Ostavite komentar: