Gradska uprava grada Banjaluka uputila saopštenje za javnost povodom situacije u Poslovnoj zoni „Incel“

Povodom današnjeg, predizbornog performansa poslanika Draška Stanivukovića, Gradska uprava obavještava javnost da su rješavanje ekoloških problema u Poslovnoj zoni „Incel“ inicirale upravo nadležne službe Gradske uprave, te da je grad Banja Luka preduzimao, a i dalje preduzima adekvatne mjere na rješavanju svih ekoloških izazova, uključujući i ovaj u „Incelu“.

Ovom prilikom, najenergičnije demantujemo neistine, iznesene sa ciljem širenja panike o tome da, navodno, da „ljudi bliski vlasti u tajnosti odvoze zaraženu zemlju iz Incela i lageruju ga na području Česme kako bi prikrili zagađenje“, te da se, navodno, „prikriva problem sa piralenom u krugu „Incela“.

Nastuprot ovih tvrdnji, obavještavamo javnost da je upravo Grad Banja Luka, odnosno nadležne gradske službe, prije svega Ekološka inspekcija, preduzimaju sve što je u njegovoj moći kako bi se identifikovali ekološki problemu u krugu Poslovne zone „Incel“ i sankcionisali odgovorni.

Što se tiče navodnog odvoženja „zaraženog zemljišta iz kruga Incela“, upravo su nadležne službe grada Banje Luke, odnosno Ekološka inpekcija, otkrile i sankcionisale pokušaj odvoženja dijela zemljišta iz kruga Poslovne zone „Incel“.

Prema nalazima Inspekcije, zemljište su 27. maja ove godine odvezli radnici preduzeća „Bc metal“, koje se bavi preradom iskorištenih akumulatora, te je prebacili na drugu lokaciju na području Česme. Po nalogu Inspekcije, odvezeno zemljište je vraćeno u „Incel“, a preduzeće je kažnjeno novčanom kaznom od 3.000 KM zbog prisustva teških metala u uzorkovanom zemljištu. Pored toga, utvrđeno je da ovo preduzeće nije pravilno postupalo sa sumpornom kiselinom, čime je prekršio Ekološku i Dozvolu za upravljanje otpadom, zbog čega će biti dodatno sankcionisano. Naknadno, uzeti su uzoci i sa lokacije u Česmi, na koje je bilo prebačeno kontaminirano zemljište, a nalazi se još čekaju.

Pored toga, zbog ekoloških prekršaja u krugu „Incela“, u posljednjih nekoliko mjeseci kažnjeno je još nekoliko preduzeća, i to: „Lukić invest“ (vlasnik nekadašnje „Energane“ – postavljena traka zabrane i obavještenje, kojim se zabranjuje pristup zemljištu, te obaviješteno Tužilaštvo, s obzirom na informacije o postojanju vještačenja piralena i ponudi od ovlaštenog lica za zbrinjavanje istog, a što je prekršeno i vršena prodaja objekata, bez prethodnog zbrinjavanja opasnog otpada), „Gas beton celkon“ (ispušteno otpadno ulje), te „Univerzum (kažnjeni sa 15.000 KM zbog ispuštanja otpadnog ulja).

Takođe, ističemo da su prilikom gašenja požara u nekadašnjoj „Energani“ u krugu „Incela“ od 9. marta ove godine pripadnici Vatrogasne jedinice koristili specijalizovanu opremu i sredstva za gašenje ove vrste požara, uključujući i savremenu ličnu zaštitnu opremu, koja pruža punu zaštitu u požarima poput ovog.

Kako bi bio utvrđen stepen eventualne kontaminacije, nadležne gradske službe su, u saradnji sa stručnim institucijama, na području „Incela“ i u njegovoj okolini uzorkovale 44 uzorka zemljišta, a laboratorijske analize su još u toku.

Po dobijanju rezultata, grad Banja Luka će, u saradnji sa nadležnim republičkim institucijama, predložiti mjere za sanaciju stanja u „Incelu“.

Javnosti radi, dužni smo i da konstatujemo da ovo nije prvi put da poslanik Stanivuković koristi već preduzete akcije i planove Gradske uprave, predstavljajući ih u javnosti kao svoje, a nakon što je Grad već djelovao. Drugim riječima, nastoje se preuzeti već izvedene akcije Gradske uprave i javnosti ih prikazati kao sopstveno djelovanje.

Pored toga, u ovom, konkretnom performansu iskazana je evidentna nestručnost i površnost, iznošenjem paušalnih i nestručnih kvalifikacija.

Evidentno je, takođe, i da se poslanik Stanivuković naglo „zainteresovao“ za ovaj problem nakon što je gradonačelnik Igor Radojičić, poslije sjednice Štaba za vanredne situacije, saopštio da se priprema sveobuvatni plan aktivnosti u vezi „Incela“, koji će biti predstavljen do kraja avgusta ove godine, odnosno po dobijanju rezultata laboratorijskih nalaza uzorkovanog zemljišta, navodi se u saopštenju Gradske uprava grada Banja Luka.

 

Ostavite komentar: