Gradska uprava grada Banjaluka objavila tender za izbor firme za održavanje gradskog zelenila

Grad Banjaluka u naredne četiri godine planira potrošiti više od osam miliona KM na održavanje gradskog zelenila.

Gradska uprava je objavila tender za izbor firme koja će biti zadužena za taj posao a vrijednost sporazuma je 7,4 miliona KM bez PDV. Tender će biti otvoren do 28. maja a kriterijum za dodjelu ugovora je najniža ponuđena cijena. Firma koja bude izabrana biće zadužena za održavanje javnih zelenih površina, sadnju, krčenje korovišta i suzbijanja ambrozije.

Inače, već godinama za grad te poslove obavlja firma “Tamaris”.

Banjaluka ima 22.000 stabala drveća zasađenih u alejama, parkovima i naseljima, koje je u obavezi da održava Grad dok se godišnje zasadi oko 2.000 stabala. U gradu je 150 hektara travnjaka, 40 kilometara zelene ograde, 31.000 komada ukrasnog grmlja i 5.000 komada ruža, te veliki broj sezonskog cvijeća. Ukupna površina uređenih parkovskih površina na području grada Banjaluka iznosi 78.233 m2 a dva najznačajnija parka u gradu su park „Petar Kočić“ i park „Mladen Stojanović“.

Zelene površine se održavaju prema urađenom programu održavanja za svaku godinu, kojim je predviđeno da se travnjaci u parkovima i u užem dijelu grada kose sedam do 15 puta godišnje, zelene trake uz saobraćajnice najmanje četiri do sedam puta godišnje, a travnjaci u naseljima dva do četiri puta.
Osim košenja, vrši se i rekonstrukcija, djelimična ili potpuna, uništenih travnjaka. Tu je i redovno orezivanje žive ograde i grmlja podrazumijeva najmanje dva puta godišnje orezivanje i zanavljanje oštećenih mjesta.

 

Izvor:(SrpskaInfo)

 

 

Ostavite komentar: