Gradonačelnik saslušao prijedloge predstavnika sindikata uprave

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, razgovarao je sa predsjednikom Sindikata uprave Republike Srpske, Božom Marićem i povjerenikom Sindikalne organizacije Gradske uprave, Mariom Karadžom.

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, tokom sastanka, razgovarano je o revitalizaciji članstva u Gradskoj upravi Banjaluke, stanju i položaju zaposlenih, kao i o drugim temama poput Zakona o lokalnoj samoupravi.

Gradonačelnik je saslušao prijedloge predstavnika sindikata, kao važnih partnera Grada.

Iz Sindikata su istakli da im je veoma važno mišljenje i stav gradonačelnika i najveće jedinice lokalne samouprave, u kojoj je zaposleno preko 750 radnika, navodi se u saopštenju Gradske uprave.

Iz Sindikata uprave je saopšteno da imaju zajednički stav sa gradonačelnikom kada su u pitanju zakonska rješenja od značaja za rad jedinice lokalne samourave i njenih uposlenika, a to je da se sistemski zakoni ne mogu mijenjati preko koljena.

“Saglasni smo da je neophodno uraditi sveobuhvatnu analizu postojećeg stanja i uključiti širu javnost i sve zainteresovane strane u sam proces izmjena”, ističe Božo Marić.

Kada je u pitanju kolektivni ugovor kojim se uređuju prava zaposlenih, stav gradonačelnika je da bi u istom trebalo urediti varijabilni dio zarade, što će Sindikat svakako podržati kada otvori pregovore po ovom pitanju sa Vladom Republike Srpske, naglašavaju u Sindikatu uprave.

Ističu da je za Sindikat trenutno najznačajnija revitalizacija članstva u Sindikalnoj organizaciji Gradske uprave Banja Luka koja djeluje u okviru Sindikata uprave Republike Srpske, te da je od krucijalnog značaja da se omogući nesmetan rad Mariju Karadži kao povjereniku Sindikata uprave.

“Zadatak imenovanog povjerenika je da organizuje izbore u ovoj sindikalnoj organizaciji, nakon što su pojedinci zbog ličnih interesa preveli radnike u Žuti sindikat koji je osnovan 2018.godine”, navodi Marić.

Naglašava da je na današnjem sastanku od gradonačelnika zatraženo da se ne umanjuje dostignuti nivo prava zaposlenih u Gradskoj upravi, ali i da se prilikom izrade Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta i prilikom izrade novog kolektivnog ugovora u Gradskoj upravi Banja Luka uvaže stavovi Sindikata uprave.

“Postignut je dogovor da se u narednom periodu, nakon što se okončaju sindikalni izbori, intenziviraju radni sastanci predstavnika Gradske uprave i Sindikata na kojima ćemo zajednički detaljno analizirati situaciju i položaj zaposlenih u Gradskoj upravi Banjaluka“, istakao je Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske.

Ostavite komentar: