Grad Banjaluka u zakup ponudio deset poslovnih prostora

Grad Banjaluka raspisao je danas oglas o davanju u zakup deset poslovnih prostora na atraktivnim pozicijama na području šireg gradskog jezgra.

Prema oglasu, zainteresovani se mogu prijaviti za prostore na sljedećim adresama: ul. Kralja Petra I Karađorđevića na brojevima 23 i 36, Pave Radana 23, te Bulevar vojvode Živojina Mišića 43, 45, 47, 49, 53, 63 i 65.

Učesnik na oglasu može biti svako fizičko i pravno lice, osim lica koja nisu u cjelosti izmirila obaveze po osnovu zakupa i komunalne naknade prema Gradu.

Potrebnu dokumentaciju, učesnici dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija 14, za svaki poslovni prostor, sa obaveznom naznakom na koverti: GRAD BANJA LUKA, Komisija za poslovne prostore i garaže – PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA sa naznakom rednog broja poslovnog prostora iz oglasa (od 1 do 10).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno sa 25. junom, do 11 časova, a otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u sali 238 – drugi sprat Gradske uprave Grada Banjaluka.

Kompletan oglas pogledajte ovdje.Ostavite komentar: