Grad Banjaluka prodaje 12 garaža

Grad Banjaluka nudi na prodaju 12 garaža na širem gradskom području. Oglas o prodaji pribavljanjem pisanih ponuda raspisan je danas i svi zainteresovani mogu da podnesu prijave do 12. aprila.

Oglasom su ponuđene garaže u Ulici Manastira Gračanice broj 1, Ravnogorskoj 14, Carice Milice broj 54, Knežopoljskoj ulici broj 25, Ulici Milice Stojadinović Srpkinje broj 2 i sedam garaža u Kordunaškoj na broju 1.

Pravo podnošenja ponude imaju fizička i pravna lica.

Obrazac za dostavljanje ponude može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 16 časova, u prizemlju zgrade Gradske uprave, Trg srpskih vladara broj 1, polica broj 40. ispred Prijemne kancelarije, kao i na internet stranici Grada Banjaluka.

Ponude se podnose na protokol Gradske uprave, kancelarija 14. Ponuda sa potrebnim dokazima dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom: ponuda za kupovinu garaže – „ne otvaraj – za komisiju“, sa naznakom rednog broja garaže iz oglasa i imenom i prezimenom, odnosno nazivom ponuđača. Ponude u zatvorenoj koverti podnose se za svaku nekretninu posebno.

Otvaranje ponuda će biti održano 12. aprila sa početkom u 13 časova u sali 238 – drugi sprat, Gradske uprave.

Kompletan oglas i prateći obrazac preuzmite ovdje.

 

Ostavite komentar: