Grad Banjaluka poziva: Napišite šta mislite o predloženoj stopi poreza na nepokretnosti

Grad Banjaluka poziva zainteresovane da dostave mišljenje o Odluci o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti na području Grada Banjaluka za 2021. godinu, saopšteno je iz Gradske uprave. 

Poziv za pribavljanje mišljenja javnosti o ovoj Odluci provešće se u periodu od 22. do 26. februara ove godine, sa ciljem obezbjeđivanja učešća javnosti u procesu donošenja ove oduke, a u skladu sa Zaključkom Skupštine grada Banjaluke od 16. i 17. februara ove godine.

Mišljenja se mogu dostaviti elektronskim putem, na mejl adresu: [email protected]

POGLEDAJTE DOKUMENTE:

P O Z I V za pribavljanje mišljenja javnosti o Odluci o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti na području Grada Banja Luka za 2021. godinu

Prijedlog O D L U K E o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti na području Grada Banja Luka za 2021. godinu

Skupština grada je 17. februara usvojila zaključak kojim se Odluka o stopi poreza na nepokretnosti koju je predložio gradonačlenik Draško Stanivuković vraća predlagaču na doradu. Gradonačelniku je zaključkom sugerisano da s tim u vezi pribavi mišljenje zainteresovanih organa, fizičkih i pravnih lica, privredne i društvene zajednice, kao i da ispita efekte i posljedice primjene odluke i da je dopuni u skladu sa pribavljenim materijalima.

Ostavite komentar: