Eksproprijacija na Veselom Brijegu: Gradske vlasti pozivaju vlasnike nekretnina

Gradska uprava raspisala je javni oglas za pokušaj sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nepokretnostima za koje je utvrđen opšti interes Odlukom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1429/20 od 28.05.2020. godine, za izgradnju pristupne saobraćajnice u naselju Veseli Brijeg – ogranak ulice Novaka Pivaševića.

Grad Banja Luka namjerava podnijeti prijedlog za eksproprijaciju nekretnina na predmetnom lokalitetu za šta je osnov Regulacioni plan donjeg toka slivnog područja potoka „Jularac“, a o kojim parcelama je tačno riječ, možete pročitati u javnom oglasu OVDJE.

Grad poziva sve vlasnike odnosno korisnike nekretnina, kao i sva druga zaingteresovana lica koja polažu određena prava da 23. i 24. marta 2021. godine u vremenskom intervalu od 09:00 do 13:00 časova dođu u Gradsku upravu, kancelariju br. 125, I – sprat, radi davanja izjašnjenja na ponudu Grada.

Ukoliko vlasnici nekretnina u navedeno vrijeme ne dođu u Gradsku upravu smatraće se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva, te će se eksproprijacija obaviti u redovnom postupku pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

 

Ostavite komentar: