Dostavite prijedloge i mišljanja: Nacrti regulacionih planova na javnom uvidu mjesec dana

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da su od danas, 22. septembra do 22. oktobra na javnom uvidu nacrti izmjene dijelova tri regulaciona plana, saopšteno je iz Gradske uprave.

Riječ je o sljedećim planskim dokumentima:

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA „LAUŠ 4“

Nacrtom Plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi u Sanskoj ulici, a odnosi se na parcele br. 5475/1, 5480/1  5481, 5477/1 i 5476/1, k.o. Banjaluka 7 (n.p.), u ukupnoj površini od 0,25 hekatara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting “CPK“ d.o.o. Banjaluka, Bulevar Desanke Maksimović br. 2 (gdje zainteresovanim licima mogu biti pružena pojašnjenja planskih rješenja), predvorju i prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka, kao i prostorijama Mjesne zajednice Lauš 2, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA ZA PROSTOR IZMEĐU ULICA: BULEVAR CARA DUŠANA, OMLADINSKE, RADOJA DOMANOVIĆA, BRANKA MORAČE, PATRE, TEODORA KOLOKOTRONISA I LIJEVE OBALE VRBASA (RADNI NAZIV: „JUG 7“)

Nacrtom Plana obuhvaćen je prostor uz ulicu Duška Koščice, a odnosi se na zemljište označeno kao k.č.br. 1143/1, 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/2, 1146, 1147/1, 1147/2, k.o. Banjaluka 8 (n.p.), u ukupnoj površini od 0,22 hektara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Routing“, d.o.o. Banjaluka, Ul. Prvog krajiškog korpusa br.16, (gdje zainteresovanim licima mogu biti pružena pojašnjenja planskih rješenja), predvorju i prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka, kao i prostorijama Mjesne zajednice Kočićev Vijenac, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA „LAUŠ 1“

Nacrtom Plana obuhvaćen je prostor u Ulici Miloša Matića, a odnosi se na k.č. br. 4994/22, 4994/23, 4994/24, 4994/25, 4994/26, 4994/27 i 4994/28, k.o. Banjaluka 7 (n.p.) u ukupnoj površini od 0,41 hektara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting “CPK“ d.o.o. Banjaluka, Bulevar Desanke Maksimović br. 2 (gdje zainteresovanim licima mogu biti pružena pojašnjenja planskih rješenja), predvorju i prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka, kao i prostorijama Mjesne zajednice „Lauš 1“, svaki dan osim subote, nedelje i državnih praznika u vremenu od 08,00 do 16,00 časova.

Nacrti planova biće objavljeni i na sajtu Grada.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 22. oktobra 2022. godine svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će Nacrt biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banjaluka – Odjeljenju za prostorno uređenje.

Ostavite komentar: