Bez stranaca, domaće destinacije u fokusu: Korona, turizam, Banjaluka i promjena navika

Nakon kontiunuiranog uspona tokom prethodnih nekoliko godina, turizam u Banjaluci je 2020. doživio pad prouzrokovan pandemijom virusa korona.

Nepovoljna epidemiološka situacija je zaustavila dolazak stranih turista, ali i donijela određena poboljšanja kada je domaći turizam u pitanju.

Najmanja posjećenost grada na Vrbasu, kako navode iz Turističke organizacije grada Banjaluka, zabilježena je u aprilu, kada je ostvareno tek 28 noćenja, ali situacija se, kažu, nije mnogo poboljšala ni tokom ostatka godine.

“Prema statističkim podacima, u Banjaluci je u 2020. godine evidentirano 31.004 dolaska, ili 64,81% manje nego u 2019. godini (88.113), odnosno 47.729 noćenja, ili 65,28%, manje u odnosu na 2019. godinu (136.696). Najlošiji mjeseci do sada bili su april i maj, kada većina ugostiteljskih objekata nije ni radila”, kažu iz Turističke organizacije grada Banjaluka.

Granice

Pad posjećenosti hotela, navode oni, može se dovesti u vezu sa zatvaranjem granica, jer 48 odsto noćenja u Banjaluci ostvare upravo strani turisti.

“S obzirom da je grad Banjaluka najveći grad u RS, u kojem je evidentiran najveći broj zaraženih, jasno da nije bio posjećen od većeg broja turista jer su preporuke Kriznog štaba išle u pravcu izbjegavanja okupljanja i boravka na lokacijama s većim brojem ljudi. Pored toga što je bila znatno smanjena posjećenost stranih turista, moramo naglasiti da je bio značajan pad noćenja i domaćih turista”, kazali su iz Turističke organizacije grada. Pored negativnih uticaja, pandemija je uslovila i određene pozitivne promjene kada je u pitanju turizam na području grada. Kako kažu iz ove organizacije, cjelokupna situacija je podstakla domaći turizam u smislu da građani više istražuju i bolje upoznaju Banjaluku, što je značajan korak za dalji razvoj grada na Vrbasu.

“Postojale su brojne prepreke za putovanje van granica države, pa je veliki broj građana slobodno vrijeme i finansije usmjerio ka otkrivanju i upoznavanju prirodnih i kulturnih, lokalnih i regionalnih, vrijednosti. Nepovoljna epidemiološka situacija je dovela do povećanog i intenzivnijeg kretanje turista na lokalnom nivou, izletnici i domaći turisti su, preko ličnih kanala komunikacije i ličnih naloga na društvenim mrežama, dodatno promovisali turističke vrijednosti Banjaluke”, kazali su iz Turističke organizacije grada.

Selo

Naglašavaju da su načinjeni i značajni pomaci u razvoju seoskog turizma.

“Određeni broj građana, koji raspolažu nekretninama na seoskom području, odlučio se na dodatna ulaganja za uređenje i revitalizaciju domaćinstava, stvarajući solidnu osnovu za unapređenje seoskog turizma, obogaćenje turističke ponude grada i širenje turističkog prometa sa užeg na šire gradsko područje”, kažu iz Turističke organizacije grada. Uzimaju u obzir negativne posljedice, ali i podstaknuti pozitivnim uticajem koji je pandemija virusa korona ostavila na domaći turizam, iz ove organizacije kažu da će nastaviti da se kreću u pravcu promocije i razvoja domaćih prirodnih i kulturnih bogatstava.

“Fokus za 2021. godinu će biti stavljen na nekoliko aktivnosti. Tu, prije svega, mislimo na onlajn obuke i edukacije, na veće korištenje socijalnih medija i onlajn promocije, te provođenje regionalnih promotivnih kampanja kada dođe do stabilizacije epidemiološke situacije. Takođe, jedan od ciljeva nam je i unaprijeđena turističko-rekreativna ponuda na Manjači”, kažu iz Turističke organizacije.

PRAZNICI

Analizirajući podatke Zavoda za statistiku Republike Srpske može se zaključiti da nije evidentiran povećan broj dolazaka i noćenja turista u Banjaluci za vrijeme praznika i da su procenti dolazaka i noćenja u decembru 2020. godine bili u padu u odnosu na 2019, kao i u ostatku godine, odnosno da je pad iznosio 65%, navode iz Turističke organizacije grada Banjaluka, piše Srpskainfo.

Ostavite komentar: