Dodijeljen prostor za dnevni centar za podršku djeci u riziku

10.01.2019. | 13:17

Grad Banja Luka dodijelio je poslovni prostor u objektu Društvenog doma Bronzani Majdan za potrebe uspostavljanja usluge Dnevnog centra „Gnijezdo za djecu u riziku“.

Riječ je o projektu IN fondacije-fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih koja devet godina radi na prevenciji nasilja i do sada su otvorili 14 ovakvih centara u BiH sa ciljem da se osigura trajnija podrška kako bi se djeca u riziku osnažila da lakše prevazilaze teškoće i izazove sa kojima se svakodnevno susreću.

Prostor, ukupne površine 94,77 kvadratnih metara, biće dodijeljen ovoj fondaciji u zakup pod posebnim uslovima.

Kako je navedeno u odluci o dodjeli ovog prostora, koja je donesena na decembarskoj sjednici Skupštine Grada, IN fondacija je u svom zahtjevu za dodjelu prostora navela da su aktivnosti dnevnog centra usmjerene u pravcu preventivno – interventnog programa za djecu u uzrastu od šest do 15 godina, a što se odnosi na aktivnosti individualnog praćenja, podrške i direktnog rada sa djecom i njihovim roditeljima. Saradnja bi se, kako su naveli, uspostavljala i sa predstavnicima škola i drugih relevantnih ustanova koje pružaju podršku i zaštitu djeci u riziku.

Prema ranijim najavama iz fondacije, uz ovaj dnevni centar u Bronzanom Majdanu, otvoriće još jedan u MZ Karanovac. Tako bi od prve polovine 2019. godine oko tridesetak mališana trebalo svakodnevno da prolazi kroz programe i rad centara u Banjoj Luci.

 

Izvor:(banjaluka.rs.ba)