Dobra prilika za investitore: Na prodaju atraktivne parcele u “Jelšingradu”

Grad Banjaluka ponudio je na prodaju posredstvom licitacije, koja će biti održana 7. oktobra, dvije atraktivne građevinske parcele u novoj poslovnoj zoni “Jelšingrad”, s ciljem izgradnje novih poslovnih objekata u novouspostavljenoj poslovnoj zoni, nakon gotovo popunjene zone “Ramići”.

Površina jedne parcele je 16.198 metara kvadratnih i njena početna prodajna cijena je 1.295.840 KM. Druga parcela je površine 3.241 metar kvadratni, a početna prodajna cijena je 259.280 KM.

Oglas o prodaji ovih nepokretnosti u naselju Lazarevo, na lokaciji kod “Jelšingrada”, u svojini grada Banjaluka objavljen je danas, a pravo na učešće u postupku licitacije imaju privredni subjekti koji su registrovani za obavljanje proizvodne djelatnosti.

Svi zainteresovani dužni su dostaviti urednu prijavu za licitaciju, neposredno do 6. oktobra, do 13.00 časova, na protokol Gradske uprave Banjaluka, kancelarija broj 14, sa naznakom Prijava za licitaciju – za nepokretnosti u naselju Lazarevo, na lokaciji kod “Jelšingrada” – za Komisiju.

Licitacija će biti održana 7. oktobra u zgradi Gradske uprave, u sali broj 238/2, sa početkom u 12 časova.

Ostavite komentar: