Cilj smanjiti rizika od poplava: Uređeni brojni vodotokovi u Banjaluci

Kako bi se smanjio rizik od poplava i izlijevanja iz korita, tokom prošle godine obavljeni su obimni radovi na uređenju vodotokovi koji su u nadležnosti Grada, saopšteno je iz Gradske uprave.

Za ove namjene, u prosjeku godišnje, izdvaja se oko 600.000 KM, a radovi podrazumijevaju produbljivanje i proširenje korita, formiranje pravilnih kosina na obalama vodotokova, košenje obala, uklanjanje otpada, suvih, palih, kao i stabala koja su se nalazila u zoni korita, te sanaciju kamenom oblogom dijela obala vodotokova.

Tako su prošle godine, izvedeni radovi većeg obima na uređenju korita rijeke Brusine, uzvodno od mosta u Hilandarskoj ulici, zatim Dragočajke na potezu nizvodno od ušća desen pritoke (potok Ivančica), kao i radovi na koritu Rudničke (poznatije kao Široka rijeka). Na Šargovačkoj rijeci izvršeno je profilisanje korita u dužini od 285 metara nizvodno od mosta u Ulici Mala. Profilisanje korita obuhvatilo je i potoke: Đurića potok u Bočcu, potok u Debeljacima, od ulice Arčibalda Rajsa do Braće Kavića, potok Vranovac od mosta do željezničke pruge u dužini, potok u Ulici Dujke Komljenovića i Vida Nježića u dužini i Duboki potok u Česmi uzvodno od mosta u Ulici Petra Velikog sa kamenom obaloutvrdom.

Takođe, na više lokacija obavljeno je košenje korovišta i krčenje šiblja sa obala rijeka Vrbas, Vrbanje, Crkvene, Krupe, Suturlije, Rekavice, Dragočajke, Bruisne, Široke i Švrakave, kao i uklanjanje suvih i palih stabala, košenje korovišta i krčenje rastinja sa obala više od 30 potoka na području grada Banjaluka.

Ove aktivnosti biće nastvljene i u ovoj godini.

Ostavite komentar: