Bilo posla: Izdato više od 155.000 izvoda i uvjerenja iz matičnih evidencija u Banjaluci

U Odjeljenju za opštu upravu i tokom prošle godine zabilježen je povećan obim svih vrsta poslova i usluga, saopšteno je iz Gradske uprave.

Pokazatelj tome, između ostalog, je i broj ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Tako je u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, uslužnim centrima u Boriku i Starčevici, mjesnim kancelarijama i na lokaciji šaltera za posebne namjene u Policijskoj upravi Banja Luka izvršeno je 622.060 ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, što je za 12.026 više u odnosu na 2021. godinu.

Takođe, iz nadležnosti Odjeljenja, od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, izdano je ukupno 155.368 izvoda, odnosno uvjerenja iz matičnih evidencija, što je pokazatelj da je ova vrsta poslova u prošloj godini bila uvećana za 1.815 u odnosu na 2021. godinu.

Razlog povećanja je, između ostalog, izmjena Zakona o administrativnim taksama, u skladu sa kojom se, za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, od kraja 2020. godine, ne plaća administrativna taksa, te su građani izvode tražili u povećanom broju.

Odjeljenje je uspješno sprovelo i akciju besplatnog izdavanja rodnih listova za prvačiće i učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola.

U blagovremeno provedenoj organizovanoj akciji, prema dostavljenim spiskovima, učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, izdano je, i u škole, do kraja maja 2022. godine, dostavljen 3.571 izvod iz matičnih knjiga, dok je u 2021. godini, za ovu ciljnu grupu, izdano 2.647 izvoda.

Aktivnost započeta 2019. godine, da se u organizovanoj akciji besplatno izrade, i u škole dostave, i izvodi iz MK rođenih za prvačiće, radi upisa u prvi razred osnovne škole, u 2022. godini realizovana je na način da je izrađeno, i školama dostavljeno 1.178 izvoda, do kraja upisnog roka.

Služba pravne pomoći, koja takođe djeluje u sastavu Odjeljenja za opštu upravu, pružila je ukupno 5.119 besplatnih usluga građanima, od čega se 2.373 odnosi na davanje usmenih pravnih savjeta iz svih oblasti prava.

Od drugih poslova i usluga obavljenih tokom prethodne godine na nivou Odjeljenja, izdvajamo i izdavanje ličnih karata i pasoša za koje su izvršene 73.928 provjera podataka iz matičnih knjiga. Bitno je istaći da se poslovi provjera izvršavaju na dnevnom nivou, unutar zakonskog roka.

Između ostalih poslova, u toku 2022. godine, kroz jedinstvenu kartoteku predmeta „HERMES“ ukupno je formirano 76.860 predmeta, dok je služba za otpremu pošte pripremila i putem PTT-a otpremila preko 54.400 pismena. Treba naglasiti i rad kurira koji su, angažovanjem na terenu, otpremili oko 56.500 pismena raznih vrsta.

U toku 2022. godine, koje je bila izborna, pojačane su aktivnosti Centra za birački spisak koji je izvršio preko 40.000 provjera birača u biračkim spiskovima. Centar je izvršio rapodjelu oko 35.000 ulica, dijelova ulica i kućnih brojeva, te birača koji koriste „bb broj“ u svojoj adresi, da bi stvorio podlogu za izradu biračkih spiskova, te pružio aktivnu pomoć Gradskoj izbornoj komisiji u pripremi i provođenju izbora za savjete mjesnih zajednica i Opštih izbora u BiH.

U Odjeljenju je organizovan i rad mjesnih zajednica na području grada Banje Luke, u kojima se odvijaju poslovi koordinacije sa drugim odjeljenjima Gradske uprave, nadležnim državnim organima, organizacijama i ustanovama, u cilju realizacije zahtjeva savjeta svih 57 mjesnih zajednica sa područja Grada i pojedinačnih zahtjeva građana.

Tokom 2022. godine, putem stručnih saradnika u mjesnim zajednicama, odjeljenjima je upućeno ukupno 2.962 zahtjeva za rješavanje raznih pitanja građana u nadležnosti Gradske uprave.

Takođe, u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica, stručni saradnici posredovali su u realizaciji definisanja prijedloga prioriteta i potreba svih mjesnih zajednica na teritoriji grada za izgradnju i održavanje saobraćajne i putne infrastrukture te izgradnju objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu, kao i na sprovođenju javnog uvida i stručnih prezentacija nacrta regulacionih planova i nacrta izmjena i dopuna postojećih regulacionih planova.

Stručni saradnici bili su angažovani i na sprovođenju izbora za savjete mjesnih zajednica u februaru i opštih izbora u oktobru 2022. godine.

Mjesne zajednice posebno su bile aktivne na poslovima izrade i dostavljanja spiskova domaćinstava za dopremanje pitke vode što je, tokom vanrednog stanja, proglašenog usljed suše u ljeto 2022. godine, bila intenzivna aktivnost, a radile su i na ažuriranju baze podataka vodova civilne zaštite opšte namjene i spiskova povjerenika zaštite i spašavanja u mjesnim zajednicama.

Stručni saradnici redovno su obilazili i teren sa predstavnicima Centra za socijalni rad radi definisanja potreba i korisnika za dodjelu jednokratne pomoći i tuđe njege, te distribucije paketa humanitarne pomoći korisnicima Centra u prostorijama mjesnih zajednica.

U okviru ovog dijela Odjeljenja za opštu upravu takođe se izdaju saglasnosti za ustupanje prostora mjesnih zajednica i društvenih domova, kojih je u 2022. godini izdato ukupno 329.

Ostavite komentar: