Banjaluka – Radno vrijeme za novogodišnje i božićne praznike

Gradska uprava grada Banjaluka neće raditi 1. i 2. januara zbog obilježavanja republičkog praznika – Nove godine.

Zakonom je precizirano da u dane republičkog praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

U srijedu, 1. januara, u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada rade:

– u vremenu od 00.00 do 24.00 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa „dragstor“ i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te

– u vremenu od 8.00 do 21.00 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom.

Navedeni subjekti mogu da rade i 2. januara, a uz njih drugog dana republičkog praznika na području grada Banje Luke od 8.00 do 16.00 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovački centri koji na pomenuti datum mogu da rade u vremenu od 8.00 do 22.00 časa.

Kada je riječ o ugostiteljskim objektima, za vrijeme praznika, sve do 15. januara, mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Banja Luka, izuzev kafana smještenih u objektima stambeno-poslovnih zgrada kolektivnog stanovanja.

Prema zaključku koji je donio gradonačelnik Igor Radojičić, ugostiteljski objekti na području grada Banja Luka mogu raditi u neograničenom radnom vremenu: 1, 2, 7. i 14. januara, a u ostale dane do 15. januara, ugostiteljski objekti mogu raditi u radnom vremenu dužem u odnosu na radno vrijeme propisano odlukom.

https://www.facebook.com/portalBL/posts/10156463450382471?__xts__[0]=68.ARBT-HxRa1sXExDw-HdSWmw5pAJ9Se50988ygURmXQ-4Ar6_IxDxFyQ3zM4YKdi4pbLYHWJLWTEC9SdJz85LUHrMlTTZLycNSoopXYlEN3kkaHnEo0rIt0qYlFIR5TdJVxfpuMZXKBHOm9NWOoQbGtfW0ntMAYZanewvVau6iRXvj31cEXga51Yly8TRXS50iYr2pzSifd37wMPfENnnntbnBAB0t24feBoOD_AL00LOFKBnd8DaaG0y7HY1Vj7geu9bi6ksp4BjS6F1kwl0UB8lVyu_ahNYkK7Ov23KCr2KEka66PrkS5vUOWqTfqoIwyyvDCZum0IH7Mvc3n7r&__tn__=-R

 Ostavite komentar: