Banjaluka: Radno vrijeme tržnih centara nedjeljom do 22.00 časa

Odbornici Skupštine grada Banjaluka prihvatili su danas Nacrt rebalansa ovogodišnjeg budžeta od 144.370.000 KM, što je za 10,5 miliona KM ili 7,8 odsto više nego planirani budžetski iznos.

Nacrt je upućen u javnu raspravu, koja će trajati od 11. do 15. aprila tokom koje će zainteresovani imati priliku da iskažu svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na taj dokument.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da je uvećani budžet rezultat domaćinskog poslovanja u prošloj i ovoj godini, te naglasio da u rebalansu nije predviđeno dodatno kreditno zaduženje.

On je naveo da će od suficita u različite projekte biti raspoređeno 4,35 miliona KM.

Radojičić je rekao da slijedi refinansiranje oko 60.200.000 KM preostalog komercijalnog duga, za šta su zeleno svjetlo danas dali i odbornici, te podsjetio da je grad 2017. godine izvršio restrukturisanje oko 70 miliona gradskog duga.

Komentarišući danas usvojenu odluku u Skupštini grada Banjaluka koja omogućava trgovačkim centrima da rade nedjeljom do 22.00 časa, Radojičić je rekao da je to radno vrijeme i trgovačkih centara u regionu, sa kojima želi da bude konkurenta Banjaluka, koja je dobila najveći regionalni šoping mol.

On je istakao da ova odluka o radnom vremenu tržnog centra ne reguliše radno vrijeme radnika, koje je propisanom Zakonom o radu i granskim kolektivnim sindikalnim ugovorom.

Odbornici su na današnjoj sjednici donijeli odluku o komunalnim taksama prema kojoj će veliki broj organizacija civilnog društva, kao i brojna preduzeća biti u povoljnijem položaju.

Ovom odlukom su, između ostalog, smanjene komunalne takse za privrednike, pa je tako za auto-škole taksa snižena sa 260 KM na 150 KM, a kada je u pitanju nevladin sektor, praktično za sva udruženja takse su snižene od 40 do 150 KM.

Prema ovoj odluci, udruženja koja okupljaju lica sa invaliditetom, udruženja koja u partnerstvu sa gradom i uz podršku Centra za socijalni rad pružaju socijalne usluge svojim korisnicima, te neprofitna udruženja humanitarnog karaktera, plaćaće komunalnu taksu 40 KM, umjesto dosadašnjih 360 KM.

Snižena je i taksa za kulturno-umjetnička društva, kojih u Banjaluci ima 27, sa 360 na 60 KM.

Danas je usvojena i odluka o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji grada kojom je predviđeno da, osim gradskih službi, uslugu javnih parkinga organizuju i privatne kompanije, odnosno, da pravna lica obavljaju naplatu parkiranja na parkiralištima i garažama koja nisu javne površine, s tim da je neophodno da parkirališta i garaža u potpunosti ispunjavaju odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju, te da su registrovani za obavljanje ove djelatnosti.

Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o izmjenama odluke o isporuci toplotne energije, kojom se uvode jasne i precizne procedure u slučaju isključenja sa sistema daljinskog grijanja, kao i odluka o zaključivanju sporazuma između Banjauke i Kumanova.

Usvojeni su i izvještaji o radu gradonačelnika i Gradske uprave u 2018. godini i o realizaciji Programa rada Skupštine u prošloj godini, kao i izveštaji o radu za prošlu i programi rada za ovu godinu Gradske razvojne agencije, Centra za socijalni rad i Fondacije Inovacioni centar Banjaluka.

Plan utroška sredstava za tehničko opremanje Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Grada Banjaluka u 2019. godini takođe je podržan na današnjem zasjedanju, kao i više tačaka iz oblasti prostornog planiranja.

 

Izvor.(SRNA / RTRS)

 

Ostavite komentar: