Banjaluka – Od danas prijave za stipendiranje sportista

Sportisti iz Banjaluke imaju mogućnost da se prijave za gradsku stipendiju, na osnovu ostvarenih rezultata. Prijave za kategorizaciju, na osnovu koje se dodjeljuju stipendije, otvorene su od danas do 15. jula.

Kategorizacija sportista se vrši na osnovu postignutih rezultata u periodu od 1. jula protekle godine do 1. jula tekuće godine za narednu budžetsku godinu.

Zahtjev za kategorizaciju – Obrazac KS podnosi se putem protokola Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport.

Uz zahtjev za kategorizaciju (Obrazac KS), pored dokaza o ispunjenosti opštih uslova, sportista je dužan dostaviti i :

  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje matičnog sportskog saveza kojim dokazuje da sportista nema potpisan profesionalni ugovor sa sportskom organizacijom,
  • uvjerenje o prebivalištu/boravištu,
  • uvjerenje da je aktivan član sportske oranizacije u kojoj je ostvario sportski rezultat, odnosno ispunjenje uslova za kategorizaciju,
  • zapisnik sa takmičenja ili službeni bilten međunarodne sportske federacije i nadležnog pripadajućeg sportskog saveza, ili podatke sa službenih internet stranica pripadajuće međunarodne federacije u skladu sa odredbama člana 3. pravilnika,
  • kopiju tekućeg račna i broja računa banke koja ima sjedište u Republici Srpskoj.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Ovdje možete preuzeti:

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, putem telefona broj: 051/244-444, lokal 713.

Ostavite komentar: