Banjaluka dobila prvog gradskog menadžera: Evo šta će biti posao Bojana Kresojevića

Jedan od glavnih zadataka prvog gradskog menadžera Grada Banjaluka biće da uveže rad odjeljenja i odsjeka, te da natjera radnike Gradske uprave da odrade svoj dio posla na vrijeme.

To je zaključak koji se može izvući iz izjava Bojana Kresojevića, koji je nedavno dobio novo zaduženje. On bi na tom mjestu, kako kaže, trebao da kompenzuje činjenicu da Banjaluka nema kompletno rukovodstvo, iako je od konstitusanja aktuelne vlasti prošlo više od pola godine.

Potvrdio je da je upravo činjenica da Banjaluka nema zamjenika gradonačelnika, a ni načelnike odjeljenja, u neku ruku prisilila gradonačelnika Draška Stanivukovića na ovaj korak.

“Upravo zato što nemamo ljude na tim pozicijama javila se potreba da se ojača veza između gradonačelnika i odjeljenja. Uloga gradonačelnka će biti strateška, a gradskog menadžera operativna. Tako ću ja pratiti realizaciju planova ove administracije u koordinaciji s odjeljenjima. Neće biti potrebe da gradonačelnik na dnevnom nivou prati svaki pojedinačni projekat, već ću ja njega izvještavati o progresu projekata i brže ću reagovati u slučaju problema. Mislim da ipak ne može gradonačelnik, zbog drugih obaveza, u kratkom roku da reaguje na svaki problem”, rekao je on.

Kultura (ne)rada

Dodaje da je u proteklom periodu na dnevno operativnom planu bilo zaostataka te da na ovaj način to planiraju popraviti.

“Generalno u javnim ustanovama, pa tako i u javnoj upravi kakva je Gradska uprava Banjaluka, prethodnih godina se razvila određena kultura rada koja se graniči sa kulturom nerada i u tom smislu postoji odsutvo motivacije zaposlenih da ostvare svoje rezulltate. Važan dio mojih dužnosti biće borba protiv toga, kako Gradska uprava ne bi ličila na klasične javne ustanove, gdje ljudi zamišljaju da će se odmarati i da neće ništa raditi. Želimo da korporativnu kulturu rada, odgovornosti, obaveze i organizacije prenesemo na Gradsku upravu”, rekao je Kresojević i priznao da će to u praksi značiti da će morati (na)tjerati zaposlene da odrade svoj dio posla na vrijeme.

Drugi problem je, kako kaže, nedostatak komunikacije među odjeljenjima i odsjecima.

“Ove organizacione jedinice su do sada svaka za sebe odrađivale svoj dio posla ali nemaju uvid šta trebaju da urade druga odjeljenja. Dešavalo se da određena procedura „zaglavi“ između dva odjeljenja i onda se izgubi dragocjeno vrijeme. U planu je formiranje projektnih timova koji će rukovoditi ključnim procesima”, naveo je on. U nedostatku načelnika odjeljenjima upravljaju potpisnici, koje je postavio gradonačelnik Draško Stanivuković. Kresojević smatra da taj nedostatak rukovodioca, koji bi odgovarali za eventualne probleme, nije presudan faktor koji je uticao na poteškoće s kojima su se suočavali.

“Naravno da načelnici, kao takvi, samim svojim imenovanjem imaju svoj autoritet, ali to nije presudan faktor da bi dostigli efikasnost u radu. Više je potrebno da radimo na radnoj kulturi, odnosno da prepišemo recepte iz privatnog sektora. Tako ćemo da izbjegnemo, na primjer, problem s kojim smo se suočavali, a to je nisu bile obezbijeđene adekvatne zamjene za lica koja odu na godišnji odmor. Do sada se dešavalo da ti službenici nisu bili dovoljno upućeni u zadatak koji trebaju privremeno da preuzmu”, precizirao je on i dodao da u osnovi on preuzimanjem funkcije gradskog menažera postaje organizator posla u svim odjeljenjima.

Pored koordinacije rada odjeljenja, Kresojević treba da se pozabavi sistematizacijom zaposlenih u Gradskoj upravi, koja još nije završena. Dodao je da je rok za okončanje tog posla septembar. Na pitanje zašto taj posao još nije okončan Kresojević je odgovorio da su odlučili da „ne žure već da taj posao odrade kako treba“.

“To smo i mogli uraditi u roku od sedam dana ali željeli smo da sagledamo što više procesa”, naveo je Kresojević. I tu je ostalo dosta neriješenih pitanja. Aktuelna admnistracija još nije odlučila koliko tačno odjeljenja će biti u Gradskoj upravi.

“Još se razmišlja koliko odjeljenja će biti spojeno. Definitivno će biti smanjenja, za tri ili četiri, ali o tome još nije donesena konačna odluka. Neka ranija razmišljanja o spajanju nekih odjeljenja su se u međuvremenu pomijenila. Naravno, tu je i pitanje izbora načelnika, koje se ovakvim djelovanjem skupštinske većine čini neralno”, zaključio je on.

INVESTICIJE

Bojan Kresojević navodi da će vrlo važan dio njegovog posla biti privlačenje stranih investicija.

“Započeli smo rad na tome, u pregovorima smo sa tri strana investitora s kojim razgovaramo da svoje poslovanje proširuju u Banjaluci”, kazao je on, piše Srpskainfo.

Ostavite komentar: