Banja Luka – Na javnom uvidu devet regulacionih planova

10.01.2019. | 13:10

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da će u periodu od 18. do 25. januara 2019. godine, na ponovnom javnom uvidu biti sljedeći regulacioni planovi:

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA „JELŠINGRAD – RO TVORNICA STROJEVA, UREĐAJA I ALATA – NOVELISANI PLAN“

Nacrtom izmjene dijela plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi uz kompleks proizvodnih objekata preduzeća „Novi Jelšingrad“ – Fabrika alatnih mašina iz Banje Luke i biće ponovo izložen na ponovni javni uvid u prostorijama preduzeća „Plan“ Banja Luka – Ulica Mladena Stojanovića 26A, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Lazarevo 1, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova.

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA ZA PROSTOR IZMEĐU ULICA: BULEVAR CARA DUŠANA, OMLADINSKE, RADOJA DOMANOVIĆA, BRANKA MORAČE, PATRE, TEODORA KOLOKOTRONISA I LIJEVE OBALE VRBASA (RADNI NAZIV JUG 7)

Nacrtom izmjene dijela plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između ulica: Patre, Kralja Petra I Karađorđevića, Braće Mažar i majke Marije, Vojvode Momčila, Solunske ulice, Milana Budimira, Duška Koščice, Kozarske ulice, Ljupka Račića, Slavka Rodića i Isaije Mitrovića i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Industroprojekt“ Prijedor – Ulica kralja Petra II Karađorđevića 9A, Banja Luka, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama mjesnih zajednica Bulevar i Kočićev vijenac, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova

NACRT REGULACIONOG PLANA STAMBENOG NASELJA „ŠARGOVAC 1“

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između magistralnog puta Banja Luka – Prijedor, magistralnog puta Banja Luka – Gradiška, Drakulićke ulice, dijela Ulice Martinovac i granice obuhvata Regulacionog plana „Šargovac 2“ (sa zapadne strane), i biće ponovo izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Geoput“ Banja Luka – Ulica lralja Nikole 13, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Šargovac, svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 časova.

NACRT REGULACIONOG PLANA ZA INTERPOLACIJU DRUŠTVENIH SADRŽAJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA BANJALUKE

Nacrtom Plana obuhvaćen je prostor koji čini šest mikrolokaliteta koji se nalaze:

između Ulice Zmaj Ognjenog Vuka, Mojkovačke ulice i njihovih ogranakana;
na uglu ulica Vasilija Ostroškog i Hajduk Veljka;
na uglu ulica Dragiše Vasića i Tina Ujevića;
između ulice Cara Lazara i Brace Potkonjaka i rijeke Vrbas;
uz Ulicu palih boraca;
uz Ulicu Petra Velikog.
Plan će biti izložen na ponovni javni uvid u prostorijama preduzeća „Urbis centar“ Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 101A, u prostorijama Gradske uprave i prostorijama mjesnih zajednica Lazarevo 1, Centar 1, Nova Varoš, Obilićevo 1, Ada i Česma svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 16,00 časova.

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA „PAPRIKOVAC-PETRIĆEVAC“ – SEKCIJA C, E, F, G I H

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi uz Ulicu krajiških brigada (Zapadni tranzit) i biće ponovo izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Industroprojekt“ Banja Luka – Cerska ulica broj 2, u prostorijama Gradske uprave i prostorijama Mjesne zajednice Paprikovac, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

NACRT REGULACIONOG PLANA „CENTAR-ZAPAD 1“

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između ulica Jovana Dučića, Ranka Šipke, Krajiških brigada i Ive Andrića i biće izložen na drugi ponovni javni uvid u prostorijama preduzeća „Urbis centar“ Banja Luka – Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 101A, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Centar 2, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Za vrijeme trajanja ponovnog javnog uvida, sve do 25. januara 2019. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrti biti izloženi ili ih dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banje Luke – Odjeljenju za prostorno uređenje.

Istovremeno, nadležno odjeljenje obavještava javnost da će od 18. januara do 18. februara 2019. godine, na javnom uvidu biti sljedeći regulacioni planovi:

Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Paprikovac-Petrićevac“- sekcija C, E, F, G i X

Nacrtom plana obuhvaćeno je područje koje se nalazi u blizini Ulice Ranka Šipke i obuhvata površinu od 0,18 hektara, i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ Banja Luka, Cerska ulica broj 2, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Paprikovac, svakim radnim danom, u vremenu od 8,00 do 16.00 časova.

Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Nova Varoš“ za prostor između ulica: Krajiških brigada, Trive Amelice, Kralja Petra II Karađorđevića, Pave Radana, Jovana Dučića i Ranka Šipke

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi u naselju Nova Varoš, na uglu ulica Milana Radmana i Srpskih pilota, a odnosi se na k.č. br. 1018, 1020/4, 1019/1, 1019/3 i 1019/4, k.o. Banja Luka 7 (n.p.), površine 0,11 hektara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Radis“ Istočno Sarajevo – Ulica Milana Kranovića 53, Banja Luka, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Nova Varoš, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Nacrt izmjene dijela regulacionog plana „Obilićevo“

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor dva lokaliteta (lokalitet A i lokalitet B) u ukupnoj površšga od 5,59 hektara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ Banja Luka – Cerska ulica broj 2, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Obilićevo 1, svakim radnim danom, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 18. februara 2019. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrti biti izloženi ili ih dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banje Luke – Odjeljenju za prostorno uređenje.

 

Izvor:(banjaluka.rs.ba)