Vlada RS zahtijeva od tužioca da hitno riješi slučaj “Dragičević”

Vlada Republike Srpske se upoznala na današnjoj sjednici održanoj u Banjaluci, sa informacijom u predmetu David Dragičević i istu prihvata.

Vlada Republike Srpske nije zadovoljna dinamikom vođenja istrage u predmetu David Dragičević s obzirom da je naredba o sprovođenju istrage u navedenom predmetu donesena u junu mjesecu 2018. godine od kada nije vidljiv nikakav značajan pomak čime je nanesena ozbiljna društvena šteta kako institucijama Republike Srpske tako i građanima.

Vlada Republike Srpske zahtijeva od glavnog republičkog javnog tužioca da u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzme sve mjere radi hitnog rješavanja navedenog predmeta pred Okružnim javnim tužilaštvom u Banjoj Luci i da u skladu sa članom 12. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske, o preduzetim mjerama izvjesti Vladu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske zahtijeva od glavnog republičkog javnog tužioca da analizira rad i postupanje nosilaca pravosudnih funkcija u navedenom predmetu te da u skladu sa utvrđenim činjenicama preduzme sve mjere u skladu sa zakonom.

Vlada Republike Srpske zahtijeva od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine da nakon utvrđenih činjenica i preduzetih mjera glavnog republičkog javnog tužioca utvrdi postojanje eventualne odgovornosti rukovodstva Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci i postupajućih nosilaca pravosudnih funkcija u predmetu David Dragičević.

(BL PORTAL)

 

Ostavite komentar: