Višković: Vlada će nastaviti da radi na jačanju Republike Srpske

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je u Narodnoj skupštini Srpske da je Vlada na čijem čelu je bila Željka Cvijanović ostvarila zapažene rezultate u složenim političkim, ekonomskim i međunarodnim okolnostima, a da će opredjeljenje nove vlade biti da nastavi sa svim uspješnim aktivnostima na jačanju Republike Srpske.

Višković je rekao da će opšte okolnosti djelovanja nove vlade, posebno kada je riječ o političkim odnosima u Srpskoj, te odnosima sa institucijama na nivou BiH, biti neuporedivo povoljnije nego u prethodnom periodu, čime će se novoj vladi otvoriti širi prostor da se primarno fokusira na ekonomski prosperitet Republike Srpske.

“Naš zajednički cilj i zadatak jeste jaka, stabilna, prosperitetna Republika Srpska, sa punim, dejtonskim institucionalnim kapacitetima, sa kojima će biti u stanju adekvatno odgovoriti na sve zahtjeve njenih građana”, naglasio je Višković, izlažući Program Vlade Republike Srpske za period 2018-2022. godina.

On je naglasio da to ne znači da na tom putu neće biti susretanja sa brojnim poteškoćama i izazovima, ali pozitivni trendovi koje bilježi Republika Srpska daju za pravo da čvrstoj vjeri da će buduće vrijeme biti obilježeno daljim pozitivnim kretanjima i ekonomskim napretkom.

Višković je podsjetio da je Cvijanovićeva, predstavljajući Program rada Vlade Republike Srpske za mandatni period 2014-2018. godina, istakla da je stopa privrednog rasta mjera uspjeha Vlade.

“Stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda su od 2015. do 2017. godine iznosile 2,8 odsto, 3,5 odsto i 3,1 odsto, a procjene za 2018. godinu su 3,6 odsto. Da je Vlada Cvijanovićeve u potpunosti ispunila postavljeni cilj, dokazuje i činjenica da je već 16 kvartala uzastopno ostvaren realni rast bruto domaćeg proizvoda, odnosno u mandatnom periodu prethodne Vlade nije bilo kvartala u kome je zabilježeno realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda”, naveo je Višković.

On je istakao da je prvi put u 2017. godini nominalni bruto domaći proizvod iznosio preko 10 milijardi KM.

“Pokrivenost uvoza izvozom je u mandatu prethodne Vlade kretala se između 60 i 71 odsto, uz povećanje učešća izvoza u bruto domaćem proizvodu na 35 odsto. Tržište rada i nezaposlenost je bila odrednica svih politika prethodne Vlade Republike Srpske i zbog toga je posebno važno istaći veoma značajne rezultate u ovoj oblasti”, naglasio je Višković.

Broj zaposlenih, naveo je on, prvi put u Republici Srpskoj premašio je 260.000.

“Anketna stopa zaposlenosti od 38,7 odsto, te anketna stopa nezaposlenosti od 17,2 odsto su najbolje vrijednosti od kada se ovi pokazatelji mjere u Republici Srpskoj”, rekao je Višković.

Od fiskalnih pokazatelja, dodao je on, učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu je sa 46,7 odsto 2015. godine, smanjeno na 39,4 odsto na kraju 2018. godine, dok je učešće ukupnog duga u bruto domaćem proizvodu sa 57,3 odsto 2015. godine smanjeno na 51,3 odsto na kraju 2018. godine.

“Sve navedeno jasno ukazuje da je Vlada Cvijanovićeve veoma uspješno odgovorila svim ekonomskim, fiskalnim, a posebno političkim izazovima koji su joj se našli na putu. Ujedno, novoj vladi Republike Srpske ostavljen je mnogo bolji ekonomski, fiskalni i politički ambijent, koji zahtijeva da nastavimo da radimo veoma predano i dodatno unapređujemo sve one oblasti koje će prvenstveno poboljšati živorni standard svakog čovjeka u našoj Republici”, naglasio je Višković.

Prema tome, naglasio je on, ovi pokazatelji predstavljaju i polaznu osnovu za rad nove vlade, a u predstojećem periodu je potrebno akcenat sa fiskalnih politika, prebaciti na strukturne reforme.

“Fiskalne politike su, ipak, ograničenog dometa, a posebno u složenim ekonomskim i fiskalnim okolnostima, gdje Republika Srpska ima pod neposrednom kontrolom samo jedan dio fiskalne politike, njene mogućnosti i dometi su u značajnoj mjeri umanjeni”, naglasio je Višković.

On smatra da trenutna i ekonomska i fiskalna pozicija Republike Srpske, a posebno politička pozicija, omogućava da pažnja bude usmjerena prvenstveno na strukturne reforme, a sve sa ciljem unapređenja konkurentnosti i poboljšanja produktivnost privrede Republike Srpske.

“Na svim politikama koje nova vlada Republike Srpske bude provodila, zajednički ćemo raditi sa poslovnom zajednicom i sindikatom, te svim drugim kategorijama našeg društva, na koje se predložene politike budu odnosile kako bi obezbjedili širok konsenzus svih zainteresovanih”, naglasio je Višković, iznoseći ekspoze.

On je rekao da postoje prepreke i izazovi koje je potrebno otkloniti u narednom periodu, kako bi unaprijedili konkurentnost i poboljšali produktivnost privrede Republike Srpske, što je ključno za poboljšanje ekonomskog statusa svakog pojedinca.

“Primjera radi, dugoročno posmatrano, ništa nam ne znači da povećavamo plate zbog nedostatka kadra, a onda nam zbog neadekvatnog obrazovanja samo dodatno pada produktivnost. Hoću da kažem da mjere moraju biti sistemske i dobro pripremljene, sa jasnim ciljem djelovanja i unaprijed definisanim rezultatima koji se žele postići”, istakao je mandatar za sastav nove vlade Srpske.

S tim u vezi, naglasio je on, ključne prepreke koje smo identifikovali i na čijem otklanjanju će biti akcenat nove vlade Republike Srpske su nizak nivo konkurentnosti i produktivnosti privrede, fiskalno preizdašan zdravstveni sektor koji akumulira neizmirene obaveze, zatim neefikasan javni sektor, neusklađenost obrazovanja i tržišta rada sa izraženom strukturnom nezaposlenosti, te neodrživa demografska slika Republike.

Višković je rekao da se, na osnovu identifikovanih prepreka, ključne reformske oblasti u fokusu nove vlade Republike Srpske odnose na povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede Republike Srpske sa ciljem povećanja plata, održiv zdravstveni sistem, te efikasan ukupan javni sektor,

Ključen reformske oblasti biće i obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privrede, poboljšanje demografske pozicije Republike Srpske, zatim istraživanje, razvoj, inovacije i digitalna ekonomija, te evropske integracije, regionalna i međunarodna saradnja, naveo je on.

“Želim da naglasim da je zaštita ljudskih prava i bezbjednost naših građana naš prioritet koji je uključen u sve naše politike i zato ga nećemo posebno izdvajati”, rekao je Višković.

On je istakao da zaštita ljudskih prava podrazumijeva borbu protiv kriminala i korupcije, insistiranje na ubrzanju sudskih postupaka, posvećenost ljudskim i manjinskim pravima, osjetljivim grupama i socijalnoj inkluziji, te naveo da će posebno insistirati na zalaganju za mir, stabilnost i bezbjednost.

“Takođe, populacija omladine, penzionera, invalida i boračke kategorije su kategorije stanovništva prema kojima će se i nova Vlada Republike Srpske odnositi sa posebnom pažnjom i uvažavanjem”, rekao je Višković.

On je naglasio da će kroz sve politike koje bude radila ova vlada insistirati na tripartitnom socijalnom dijalogu i odluke o ključnim politikama će biti donošene zajedno procesom konsultacija, ali će isto tako tražiti odgovornost od svih partnera u socijalnom dijalogu.

“Realizacijom planiranih politika, želimo obezbijediti dodatnu ekonomsku, fiskalnu i finansijsku stabilnost Republike, a time i dugoročno poboljšanje položaja svih kategorija društva.

 

Izvor:(RTRS)

 

 

Ostavite komentar:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *