Održana prva sjednica nove Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske održala je danas, u Banjaluci, prvu sjednicu na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Vlade Republike Srpske, te donesena rješenja o imenovanju radnih tijela Vlade Republike Srpske (odbori Vlade) i Kadrovske komisije Vlade Republike Srpske.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, prema poslovničkoj i zakonskoj proceduri, uputio je prijedlog Narodnoj Skupštini Republike Srpske da za potpredsjednike Vlade Republike Srpske, imenuje ministarku za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenku Golić i ministra pravde Antona Kasipovića.

Na današnjoj sjednici, Vlada je donijela Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2019. godinu.

Ovom odlukom najniža plata za 2019. godinu utvrđena je u visini od 450,00 KM.

Članom 127. Zakona o radu je propisano da najnižu platu u Republici utvrđuje Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ekonomsko-socijalnog savjeta u posljednjem kvartalu tekuće za narednu godinu. Ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog odluke o najnižoj plati, odluku donosi Vlada Republike Srpske, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici.

Podsjećamo da na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta održanoj dana 18.12.2018. godine nije postignut dogovor o visini najniže plate u Republici Srpskoj za 2019. godinu, zbog čega je Vlada Republike Srpske, imajući u vidu odredbe člana 127. stav 2. Zakona o radu, donijela ovu odluku.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju cijene rada u iznosu od 108 konvertibilnih maraka za sve nastavnike i ostale zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u ustanovama obrazovanja i kulture.

Prema ovoj odluci, koja stupa na snagu 01.01.2019. godine, oko 13,5 hiljada zaposlenih u obrazovanju i kulturi dobiće veće plate u iznosu od najmanje osam odsto.

Memorandumom o zajedničkim mjerama za period od 2018-2020. godine, zaključenim 18.12.2017. godine između Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske, preciziran je način povećanja plata zaposlenim u obrazovanju i kulturi s ciljem da 2022. godine dođe do izjednačavanja plata sa ostalim budžetskim korisnicima.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa informacijom u predmetu David Dragičević i istu prihvata.

Vlada Republike Srpske nije zadovoljna dinamikom vođenja istrage u predmetu David Dragičević s obzirom da je naredba o sprovođenju istrage u navedenom predmetu donesena u junu mjesecu 2018. godine od kada nije vidljiv nikakav značajan pomak čime je nanesena ozbiljna društvena šteta kako institucijama Republike Srpske tako i građanima.

Vlada Republike Srpske zahtijeva od glavnog republičkog javnog tužioca da u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzme sve mjere radi hitnog rješavanja navedenog predmeta pred Okružnim javnim tužilaštvom u Banjoj Luci i da u skladu sa članom 12. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske, o preduzetim mjerama izvjesti Vladu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske zahtijeva od glavnog republičkog javnog tužioca da analizira rad i postupanje nosilaca pravosudnih funkcija u navedenom predmetu te da u skladu sa utvrđenim činjenicama preduzme sve mjere u skladu sa zakonom.

Vlada Republike Srpske zahtijeva od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine da nakon utvrđenih činjenica i preduzetih mjera glavnog republičkog javnog tužioca utvrdi postojanje eventualne odgovornosti rukovodstva Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci i postupajućih nosilaca pravosudnih funkcija u predmetu David Dragičević.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog programa javnih investicija Republike Srpske za period 2019-2021. godina kojim je planirana realizacija investicionih projekata u ukupnom iznosu od 675.389.796 KM.

Prema planu realizacije, u 2019. godini za javne investicije će biti izdvojeno 368.567.901 KM, u 2020. godini 247.730.930 KM, a u 2021. godini 59.090.965 KM.

Na osnovu Prijedloga Programa javnih investicija, najveća ulaganja u visini 88% planiranih sredstava biće usmjerena u energetiku, te sektore poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, saobraćajne infrastrukture, zdravstva i izbjeglica i raseljenih lica.

Najzahtjevniji je projekat Izgradnja vjetroelektrane Hrgud čija je ukupna vrijednost 126.131.477 KM, projekat Izgradnja hidroelektrane Cijevna 3 za koji je planirano da se u 2019. i 2020. godini uloži 40.000,000 KM, zatim projekat Izgradnja hidroenergetskog postrojenja Dabar, prva faza ‐ ukupna vrijednost projekta iznosi 122.000.000 KM (u periodu 2019‐2020. godina planira se uložiti 30.290.087 KM), te projekat Energetska efikasnost 2 – ukupna vrijednost projekta iznosi 21.339.662 KM, od čega je planirano da se u periodu 2019‐2021. godina uloži 19.470.539 KM.

Programom javnih investicija obuhvaćeni su projekati čija realizacija traje i nakon isteka 2021. godine i u tom periodu je potrebno uložiti 42.048.684 KM.

Projekti za koje nisu obezbijeđena finansijska sredstava u trenutku pripreme ovog dokumenta, a predstavljaju prioritetne potrebe identifikovane od strane budžetskih korisnika vrijedni su ukupno 9.330.490.439 KM, od čega su najzahtjevniji projekti iz oblasti saobraćaja i veza (ukupno 5.258.370.194 KM ili 56,36%) i industrije, energetike i rudarstva (ukupno 3.717.376.726 KM ili 39,84%).

Među projektima koji ulaze u sastav Prijedloga Programa javnih investicija ima i onih čija je realizacija počela u prethodnim godinama i zaključno sa 2017. godinom utrošeno je 1.725.387.762 KM iz svih izvora finansiranja, a u tekućoj‐2018. godini planira se uložiti 576.740.566 KM.

Najzahtjevniji projekti u poglavlju osnovna infrastruktura su u oblasti transportne infrastrukture u iznosu od 5.211.601.880 KM (više projekata iz oblasti izgradnje autoputeva, izgradnje i rekonstrukcije magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva, rekonstrukcije tunela, željezničke infrastrukture, aerodroma), zatim iz oblasti energetske infrastrukture (izgradnja hidroelektrana i gasovoda) u iznosu od 3.717.376.726 KM, te socijalne infrastrukture javnog zdravstva – 228.634.569 KM (projekti iz oblasti izgradnje ili rekonstrukcije bolnica, ambulanti i zavoda).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2019. godinu.

1) Razvijene jedinice lokalne samouprave su: Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Gradiška, Derventa, Doboj, Zvornik, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Laktaši, Mrkonjić Grad, Pale, Prijedor, Prnjavor, Stanari, Teslić, Trebinje i Ugljevik.

2) Srednje razvijene jedinice lokalne samouprave su: Bileća, Brod, Kozarska Dubica, Kotor Varoš, Milići, Modriča, Novi Grad, Sokolac, Srbac, Foča i Čelinac.

3) Nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Pelagićevo, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo.

4) Izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi obezbjeđenja sredstava za organizaciju Evropske zimske olimpijade mladih „EYOF 2019”.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo finansija da u 2019. godini, obezbijedi sredstva za organizaciju Evropske zimske olimpijade mladih „EYOF 2019”, u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o razrješenju Goran Todorovića, dužnosti direktora JZU Bolnice „Srbija” Istočno Sarajevo, na lični zahtjev, te donijela Rješenje o imenovanju Nebojše Šešlije, za vršioca dužnosti direktora JZU Bolnice „Srbija” Istočno Sarajevo, na period do 60 dana.

 

Ostavite komentar: