Održana 29. posebna sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske održala je danas u Banjaluci, 29. posebnu sjednicu, na kojoj je razmatrala odgovore potencijalnih kupaca potraživanja privrednog društva „Birač” a.d. u Stečaju Zvornik.

Vodeći računa o značaju i razvoju proizvodnje koju ostvaruje „Birač” a.d. Zvornik i o 1.500 zaposlenih radnika, Vlada Srpske je zatražila od potencijalnih kupaca da do 31.12.2018. godine jasno definišu instrumente obezbjeđenja i garancije da će svoje obaveze izvršiti u tačno određenim rokovima i uslovima.

 

U prethodnom periodu Vlada Republike Srpske dobila je ponude od četiri kompanije zainteresovane za otkup potraživanja Republike Srpske i ostalih javnih institucija u stečajnom postupku privrednog društva „Birač” a.d. u Stečaju Zvornik. Ponude su stigle od sljedećih kompanija: Batagon International AG, ZUG, Švajcarska, Metal Investments Limited, London, ,,MG MIND,, d.o.o. Mrkonjić Grad i „Pavgord” d.o.o. Foča. Nakon što je Vlada nakon jučerašnje sjednice dostavila zaključke, kompanija Metal Investments Limited povukla je svoju ponudu.

 

Vlada Republike Srpske je juče na 209. redovnoj sjednici razmatrala Informaciju o ponudama za prenos potraživanja Republike Srpske i ostalih javnih institucija u stečajnom postupku privrednog društva „Birač” a.d. u Stečaju Zvornik.

 

Vlada Republike Srpske je zaključkom koji je donesen na 209. redovnoj sjednici zatražila da se  budući Primalac potraživanja obaveže na:

  • zabranu otuđenja potraživanja Republike Srpske i ostalih javnih institucija u iznosu utvrđenom unosom u tabelu, u svemu sa navedenom visinom potraživanja i obimom prava, u periodu od 10 godina od dana zaključenja Ugovora o prenosu potraživanja;
  • investiranje u iznosu od minimalno 50 miliona € u tehnološki razvoj Fabrike, u period do 5 godina od dana zaključenja Ugovora o prenosu potraživanja;
  • poštovanje postojećeg ugovornog odnosa i zabranu prijevremenog raskidanja ugovora o isporuci rude zaključenog između Kompanije ,,BOKSIT,, a.d. Milići i privrednog društva ,,Alumina,, d.o.o. Zvornik kao 100% zavisnog društva stečajnog dužnika ,,Birač,, a.d. u stečaju Zvornik i
  • zadržavanje postojećeg broja zaposlenih radnika sa tendencijom povećanja broja zaposlenih realizacijom novih investicija u period od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o prenosu potraživanja.

 

Vlada Republike Srpske očekuje od javnih institucija koje imaju priznata i utvrđena potraživanja u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika ,,Birač,, a.d. Zvornik, da odmah po donošenju odluke Vlade Republike Srpske o izboru najpovoljnije ponude, pristupe potpisivanju Ugovora o prenosu potraživanja u ime svojih institucija. Ugovor o prenosu potraživanja navedene institucije dužne su zaključiti u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke Vlade Republike Srpske o izboru najpovoljnije ponude. Nacrt Ugovora o prenosu potrtaživanja dostaviće se na mišljenje Pravobranilaštvu Republike Srpske, a konačan tekst ugovora o prenosu potraživanja biće notarski ovjeren.

 

Vlada Republike Srpske od budućeg Primaoca potraživanja očekuje da u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o prenosu potraživanja, riješi problem ,,Energolinije,, d.o.o., u stečaju Zvornik na način da Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske u cjelosti izmiri evidentirana potraživanja Banke prema stečajnom dužniku ,,Energolinija,, d.o.o., Zvornik.

 

Vlada Republike Srpske smatra neophodnim da budući Primalac potraživanja urgentno riješi sve otvorene postupke evidentirane kod stečajnog upravnika i postupajućeg suda, kao i one nastale u postupcima pred redovnim sudovima u vezi stečajnog dužnika ,,Birač,, a.d. Zvornik.

 

Vlada Republike Srpske očekuje od budućeg Primaoca potraživanja da ulaže u Olimpijski centar ,,Jahorina,, kako bi obezbjedio putem rekonstrukcije, dovođenje renomiranog hotelskog lanca i podizanje standarada hotela na najviši nivo međunarodno priznatog standarda.

 

Vlada Republike Srpske od budućeg Primaoca potraživanja očekuje da investira u bankarski sektor Republike Srpske.

 

Vlada Republike Srpske  obavezuje budućeg Primaoca potraživanja da u roku od 1 godine od dana zaključenja Ugovora o prenosu potraživanja, ponudi tehnološki i finansijski osnov za rješenje problema „crvenog mulja” u Fabrici glinice „Birač” a.d. u stečaju Zvornik kao i da ga riješi u skladu sa projektnom dinamikom.

 

Vlada Republike Srpske očekuje od budućeg Primaoca potraživanja da Republici Srpskoj, tačnije nadležnom javnom preduzeću, odobri korištenje kreditnih sredstava za izgradnju brze ceste Zvornik-Milići-Vlasenica-Han Pijesak-Sokolac-Istočno Sarajevo u iznosu od 100 miliona €.

 

Vlada Republike Srpske donijeće posebnu odluku u vezi iskazane ponude.

 

Vlada Republike Srpske smatra da je neispunjavanje bilo koje od obaveza budućeg Primaoca potraživanja iz ovog zaključka stavlja van snage ovaj zaključak, a sredstva uložena od strane budućeg Primaoca potraživanja do tada, Vlada Republike Srpske neće biti u obavezi da vrati.

 

Vlada Republike Srpske očekuje da će postupajući sud u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika ,,Birač,, a.d. Zvornik okončati stečajni postupak do kraja marta 2019. godine, u skladu sa Zakonom o stečaju.

 

Pravobranilaštvo Republike Srpske je mišljenja da su dostavljene ponude u skladu sa važećim materijalno-pravnim propisima i da se može izvršti prodaja potraživanja Republike Srpske, cijeneći ponude u cjelosti.

 

 

Ostavite komentar:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *