Potpisan Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje odmorišta Lužani sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Gradiška – Banja Luka

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić i direktor privrednog društva „Super petrol” d.o.o. Banjaluka Veljko Đukić potpisali su danas, 06.12.2018. godine, u Banjoj Luci Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje odmorišta Lužani sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Gradiška – Banja Luka.

Prateći uslužni objekti na predmetnoj lokaciji izgradiće se sa obje strane autoputa, a odmorište Lužani smješteno je između dvije petlje, prve koja povezuje autoput sa magistralnim putem M-14.1, a druge koja povezuje autoput sa regionalnim putem R-477.

 

Cilj projekta je da se obezbijede prateći uslužni objekti u kojima će se pružati usluge vozačima i putnicima (benzinske stanice, trgovine, restorani, sanitarne prostorije, parking i slično). Na taj način im se omogućuje bezbjedna i udobna vožnja i zadovoljavanje njihovih potreba za gorivom, odmorom, jelom, pićem, te pruža mogućnost korišćenja dostupnih informacija, zadovoljavanja specifičnih potreba lica sa invaliditetom, djece i drugo.

 

Koncesija po ovom ugovoru dodjeljuje se na period od 30 godina računajući od datuma stupanja na snagu ugovora, a koncesionar se obavezuje da će koncesionu djelatnost obavljati u skladu sa odredbama Zakona o javnim putevima, Zakona o uređenju prostora i građenju i drugih zakonskih propisa kojima je regulisana predmetna oblast.

 

Za korišćenje koncesije, Koncesionar se obavezuje da će plaćati koncesionu naknadu koja se sastoji od:

  • jednokratne naknade za ustupljeno pravo korišćenja u iznosu od 134.473,00 KM, i
  • koncesione naknade za korišćenje koncesije u iznosu od 2 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.​

 

Jednokratna naknada za ustupljeno pravo korišćenja uplaćena je prije zaključenju ovog Ugovora, o čemu je koncesionar dostavio odgovarajući dokaz, koji čini sastavni dio ugovora.

 

Izvor:(Vlada RS)

 

 

Ostavite komentar:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *